Orando et laborando – Imádkozva és dolgozva

Támogató a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül „Egyházi kulturális örökség turisztikai fejlesztése" tárgyú felhívást tett közzé, melyre a Tiszántúli Református Egyházkerület 2016.09.16. napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet GINOP-7.1.4-16-2016- 00014 azonosító számon regisztráltak. Támogató 2017.06.13. napon kelt támogatási döntése szerint a Kedvezményezett 1,496 milliárd Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült.

A Tiszántúli Református Egyházkerület, mint a tervezett kulturális fejlesztésért felelős szervezet több egyházközséget vont be a projekt megvalósításába. A fejlesztésekre a következő egyházközségek területén került sor: Debrecen-Kistemplom (Csonkatemplom); Debrecen-Kossuth utcai templom (Veres templom); Debrecen-Egyetemi templom; Kismarjai Református Gyülekezet temploma; Szatmárcsekei Református Gyülekezet temploma; Vértesi Református Egyházközség temploma.

A fejlesztés célja az volt, hogy a már meglévő egyházi kulturális örökség, amely felbecsülhetetlen nemzeti, történelmi, egyházművészeti valamint muzeális értéket képvisel, egyre szélesebb körben ismertté váljon és egyre attraktívabb formában jelenhessen meg az érdeklődők számára. A projekt megvalósulása által a fent jelzett helyszínek turisztikailag is népszerű látogató hellyé váltak, ahol a látogatók interaktív módon szerezhetnek fontos történelmi és kulturális ismereteket maguknak.

A projekt több elemből tevődött össze, többek között építési beruházásokból, melyek lehetővé tették a megfelelő körülményeket a turisztikai attrakciók megvalósulásához. Továbbá a marketing eszközök nagyban hozzájárultak a megvalósulási helyszínek népszerűsítéséhez, a turizmus fellendüléséhez az adott helyszíneken. Ezen kívül a minél magasabb színvonalú turisztikai attrakciók biztosítása érdekében sor került kiállítási, installációs, hang, fény-, és vizuáltechnikai eszközök beszerzésére, beépítésére.

A következő egységek jelentek meg a helyszíneken:

  1. Az adott templom történetének ismertetése, a gyülekezet sajátossága
  2. „Kreatív” reformáció avagy Hitvallás és Alkotás
  3. „Toronytúra”: Kismarján, Kistemplomban
  4. Utalás és motiválás a többi helyszínre
  5. Az adott épület vagy gyülekezet érdekességeinek játékos módon történő megismertetése.

A beruházás befejezési időpontja: 2023.január 31.

Nyilvánosság biztosítása:

A „Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” dokumentumban előírtaknak megfelelően kerülnek megvalósításra.

Szechenyi.jpg