Pályázat pedagógus állás betöltésére

Az Endrődi Sándor Református Általános Iskola és Kézilabda-Utánpótlásközpont pedagógus pályázatának kiírása és közzététele

pedagógus.jpg

A PÁLYÁZATOT MEGHIRDETŐ SZERV

Endrődi Sándor Református Általános Iskola és Kézilabda-Utánpótlásközpont képviseletében: Mészáros Károly igazgató 8226 Alsóörs, Endrődi Sándor utca 18.

A MEGHIRDETETT ÁLLÁS, ÉS A MEGBÍZÁS IDŐTARTAMA

Endrődi Sándor Református Általános Iskola és Kézilabda-Utánpótlásközpont pedagógus állása az alábbi szakpárokkal:

- matematika-fizika vagy
- matematika-testnevelés vagy
- matematika-informatika

A munkakör határozatlan időtartamra szól.

KÉPESÍTÉSI ÉS EGYÉB FELTÉTELEK

 • pedagógus munkakör betöltésére jogosító főiskolai szintű végzettség
 • szakmai gyakorlat

ILLETMÉNY ÉS JUTTATÁSOK

Az illetmény megállapítása és a juttatások tekintetében irányadóak a hatályos nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi törvény és a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról rendelkezései. Cafeteria juttatások.

A PÁLYÁZATHOZ CSATOLNI KELL

 • Europass rendszerű szakmai, valamint részletes önéletrajzot
 • végzettségeket igazoló okmányok másolatát
 • a szakmai gyakorlat meglétének igazolását
 • Lelkipásztori ajánlást
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
 • a következő nyilatkozatokat:
 • a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez.
 • a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a pedagógus munkakörben történő munkaviszony létesítését nem teszi lehetővé.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázati kiírásnak nem megfelelő, késedelmesen, vagy hiányosan beadott pályázatot a kiíró automatikusan érvénytelennek tekinti. A kiíró nem vállal semmilyen, a beadott pályázat eredményéből esetlegesen keletkező kártérítési kötelezettséget, és nem vállalja át a pályázat beadásával kapcsolatosan felmerülő bárminemű költség megtérítését sem.

Alapinformációk

 • Az Endrődi Sándor Református Általános Iskola és Kézilabda-Utánpótlásközpont képviseletében: Mészáros Károly igazgató 8226 Alsóörs, Endrődi Sándor utca 18.
 • A borítékon kérjük feltűntetni: „Endrődi Sándor Református Általános Iskola és Kézilabda-Utánpótlásközpont – Pedagógus Pályázat”.
 • A pályázatokat ajánlott küldeményként kérjük benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje

 • 2021. július 16. (péntek)
 • A pályázat elkészítéséhez tájékoztatást lehet kérni Mészáros Károly igazgatótól (A fenti pályázati postai címen, valamint e-mailben: refendrodi@gmail.com címen és telefonon: 06-20/371-85-02).

A pályázat elbírálásának határideje

 • 2021. július 30. (péntek)
 • A pályázat megjelenik a Magyarországi Református Egyház, Református Pedagógiai Intézet, az Alsóörs-Lovasi Református Társegyházközség, valamint az intézmény honlapján. A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatott a fentieken túl más formában is megjelentesse, közzé tegye

Endrődi Sándor Református Általános Iskola és Kézilabda - Utánpótlásközpont
8226 Alsóörs Endrődi u. 18.
Tel/fax: 87/447-167
E-mail: refendrodi@gmail.com
www.refendrodi.hu