Pályázat tudományos kutatások támogatására

A Reformáció Emlékbizottság támogatja tudományos kutatások végzését és a tudományok művelését.

Pályázat nyújtható be valamennyi tudományterületen, illetőleg tudományágban tudományos jellegű és igényű projektek támogatására a reformációhoz kapcsolódó témákban (a reformáció történelmi, egyháztörténeti, társadalmi, politikai, kulturális, irodalmi, művelődéstörténeti, teológiai, jogi, antropológiai stb. vonatkozásai, illetve hatástörténete a 16. századtól napjainkig).

A pályázat postára adásának határideje: 2016. április 1.