Pásztor Dániel püspök húsvéti üzenete

A húsvét a győzelem ünnepe. A győzelem afölött is, hogy nem az emberi gonoszságé az utolsó szó, hanem az Isten szeretetéé. Az Isten szeretete legyőzi az emberi gonoszságot, az emberi gyűlöletet. – Pásztor Dániel, a Zsinat lelkészi alelnökének és a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspökének húsvéti gondolatai.