Pozitív volt a tavalyi mérleg

Beszámoltak az egyház gazdálkodásáról, módosították a költségvetést, a Zsinat elé viszik a szociális szolgálatok felügyeletének kérdését. A XIII. zsinati ciklus tizedik ülése előtt egy nappal újra tárgyalt a Magyarországi Református Egyház (MRE) Zsinati Tanácsa.
A Zsinati Tanács idei második ülése Derencsényi István áhítatával kezdődött. A tiszántúli egyházkerület lelkészi főjegyzője a református bibliaolvasó kalauz napi Igéje alapján prédikált (5 Móz 34).

Költségvetési kérdések

A határozatképesség megállapítása után a Zsinat lelkészi elnöke nyitotta meg az ülést. Bölcskei Gusztáv püspök emlékeztetett, a Zsinati Tanács napirendjén elsősorban gazdasági kérdések szerepelnek. A közegyházi intézmények zárszámadása, költségvetésük módosítása kapcsán a lelkészi elnök megjegyezte, azok kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatnak. A közfeladatot ellátó intézmények költségvetésében azonban az állami szabályozás gyakran változó volta miatt sokszor egyik hónapról a másikra keletkezhetnek százmilliós bevételkiesések, váratlan visszafizetési kötelezettségek.

kép

A Számvizsgálói Bizottság elnöke, Kis Csongor előterjesztette a közegyházi intézmények 2011. évi gazdálkodásáról szóló jelentést, melyet a testület el is fogadott. A Tanács ezután jóváhagyta az MRE Bethesda Gyermekkórháza, a Kálvin János Kiadó, a Károli Gáspár Református Egyetem, a Református Lelkészi Nyugdíjintézet, a Reformátusok Lapja, a Református Pedagógiai Intézet, a Szeretetszolgálati Iroda, a Református Missziói Központ, az Egységes Református Pedagógiai Szakszolgálat és a Wáli István Református Cigány Szakkollégium tavalyi zárszámadását, majd módosította azok költségvetését. Több intézmény is rendelkezik maradványpénzekkel, melyeket a Gazdasági Bizottság javaslatára be kellene építeni azok idei költségvetésébe. A testület elfogadta Bellai Zoltán erről szóló előterjesztését.

A Zsinati Tanács elfogadta az MRE 2011. évi gazdálkodásáról szóló jelentést és a tavalyi zárszámadását is. Egyházunk egyenlege jelenleg 355 millió forint, de ennek nagy része elkülönített alapokhoz tartozik, így valójában 123 millió forint felett rendelkezik szabadon. A Zsinati Tanács, módosítva az idei költségvetést, beépítette ezt a pénzt az idei büdzsébe.

Szabályozások

Monitoringrendszer jöhet létre az egyházi fenntartású szociális szolgálatok ellenőrzésére. Az országos esperes-gondnoki értekezleten elhangzott felvetésből született javaslatot a Zsinati Tanács elfogadta. Ennek értelmében a testület a Zsinat elé terjeszti az ügyet, az dönthet a létrehozásról, és megbízhatja a gazdasági, jogi és diakóniai bizottságot a részletek kidolgozásával. Az elképzelés szerint a hálózat a Szeretetszolgálati Irodához tartozna, s egyházkerületi felkérésre szakmailag vizsgálná a református szociális intézmények működését. A felvetés oka az, hogy az elmúlt években a tapasztalatok, a szakértelem hiányából adódóan több gyülekezeti fenntartású szociális szolgáltatás okozott anyagi károkat a református egyháznak.

kép

Elkészült a Wáli István Református Cigány Szakkollégium szervezeti és működési szabályzata, a Zsinati Tanács elfogadta az okiratot. Emellett a testület jóváhagyott néhány ingatlanajándékozási szerződést és döntött nyugdíjjal kapcsolatos jogorvoslati kérdésekben. Végül szempontokat adott a nyugdíjkiegészítés törvényi szabályozásának módosításához.

A csütörtökön kezdődő Zsinaton a Heidelbergi Káté új fordítása mellett többek között a lelkészek szolgálatáról és jogállásáról szóló törvényt is tárgyalják majd. Az eseményekről részletesen beszámolunk.

Reformatus.hu, fotó: Sereg Krisztián