Pro Renovanda Cultura Hungariae Program

A megújult Pro Renovanda Cultura Hungariae Program egyházak művelődési örökségével kapcsolatos kulturális tevékenységek támogatására írt ki pályázatot. közművelődési pályázatai kiírásra kerültek.
A Balassi Intézet és a Wekerle Sándor Alapkezelő nyílt pályázatot hirdet egyházak művelődési örökségével kpcsolatos kulturális tevékenységek támogatására.

A pályázat célja

Egyházi közoktatási intézmények tanórán kívüli, kiemelten közösségépítő jellegű tevékenységeinek támogatása (pl. ifjúsági rendezvények, táborok, hitéleti tartalmat megjelenítő kiállítások, közvetlenül a hitélethez kapcsolódó képző- és alkotóművészeti pályázatok, a hitéleti tartalmat középpontba helyező filmklubok, tematikus konferenciák, színházi rendezvények, kulturális csereprogramok).

A pályázók köre magyarországi és határon túli egyházi, felekezeti iskolát fenntartó, működtető intézmény.

Pályázati dokumentumok letöltése: Pályázati dokumentumok

A megvalósítás időtartama: 2012. augusztus 1. - 2013. március 31.

A pályázat forrása a 1074/2011. (III.3) Kormányhatározat alapján megszűntetett Alapítvány vagyona. A pályázat támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 3.500.000 Ft, azaz három millió ötszázezer forint.

A kiírás egészére vonatkozó megjegyzések

A pályázat kiírója a Balassi Intézet és a Wekerle Sándor Alapkezelő

A pályázatokat az alábbi címre kérjük benyújtani: Balassi Intézet Nemzeti Évfordulók Irodája; 1519 Budapest, Pf. 385.
A borítékra kérjük, írják rá:„Egyházak művelődési örökségével kapcsolatos kulturális tevékenység"

A pályázat beadásának (postára adásának) határideje: 2012. szeptember 30. 24.00 óra
A pályázati anyagot kizárólag postai úton lehet benyújtani. A benyújtás időpontját a postai bélyegző dátuma igazolja.

A határidőn túl érkezett pályázat érdemi bírálat nélkül elutasításra kerül.

A pályázatokat 4 (1 eredeti és 3 másolati) példányban kérjük benyújtani. A pályázatokat a bíráló bizottság a beadási határidőtől számított 30 napon belül bírálja el. A nyertesek névsora a bírálóbizottság döntését követő 15 napon belül kerül közzétételre a Balassi Intézet honlapján: www.balassi-intezet.hu

Minden pályázó írásban is értesítésre kerül.

A pályázati döntéssel szemben jogorvoslattal élni nem lehet.

A pályázó a pályázatbenyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott adatait a Balassi Intézet nyilvántartsa, illetve a nyertes pályázó nevét, pályázott célját és a támogatás összegét jelen pályázatkiírásban foglaltak szerint nyilvánosságra hozza.

A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagokat (kézirat, fotó, CD stb.) nem őrizzük meg, és nem küldjük vissza, azok a Balassi Intézet Nemzeti Évfordulók Irodáján átvehetők a döntésről szóló értesítés dátumától számított 30 napon belül. A határidő eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázat teljes kiírása a Balassi Intézet weblapján található.

A pályázattal kapcsolatosan további felvilágosítás a Balassi Intézet munkatársaitól kérhető:
Csicsó Magdolna (+36) 1 381-5152; csicso.magdalena@bbi.hu; Ignáth Valéria (+36) 1 381-5189, valeria.ignath@bbi.hu