Ravasz Lászlóra emlékeztek

Éppen ma száz esztendeje, hogy beiktatták Ravasz László dunamelléki püspököt. A centenárium alkalmából a Dunamelléki Református Egyházkerület ünnepi közgyűlést tartott Budapesten, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának épületében. A parokia.hu tudósítása.

Ravasz.jpg

Fotó: Füle Tamás

A közgyűlés alkotó tagjait, valamint Ravasz László jelen lévő leszármazottait Balog Zoltán dunamelléki püspök, a református Zsinat lelkészi elnöke köszöntötte. Mint mondta, az egykori dunamelléki püspök az egész magyar református közösség kincse, és nem is csak a reformátusoké, hiszen már a maga korában is több későbbi egyházi és világi vezetőre is mély benyomást tettek Ravasz László Kálvin téri igehirdetései. A közgyűlés tudományos konferenciával folytatódott, ahol Ravasz László pályaképéről, a belmisszióra gyakorolt hatásáról és az 1956-os forradalom után vállalt szerepéről is szó esett.

Az eseményről szóló teljes tudósítást a parokia.hu oldalon olvashatják.