Reformátusoknak adtak át március 15-i kitüntetéseket

Pótolták a koronavírus-járvány miatt elmaradt március tizenötödikei díjátadást csütörtökön Budapesten. Számos református kapott elismerést, az állam nevében Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes köszönte meg „nemzetmegtartó szolgálatukat”.

Átadták Budapesten a Karmelita kolostorban június 3-án a március 15. alkalmából odaítélt állami kitüntetések egy részét, amelyeket akkor a koronavírus-járvány miatt nem kaphattak meg az érintettek. Az Áder János köztársasági elnök által adományozott elismeréseket Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes adta át. A kitüntetettek között számos református személyt találunk.

Bogárdi Szabó István átveszi a Magyar Érdemrend Középkeresztje a Csillaggal kitüntetést

Bogárdi Szabó István átveszi Semjén Zsolttól a Magyar Érdemrend Középkeresztje a Csillaggal kitüntetést

Fotó: Sebestyén László

Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal polgári tagozata kitüntetést kapott Bogárdi Szabó István Széchenyi-díjas teológus, a Dunamelléki Református Egyházkerület volt püspöke, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának volt lelkészi elnöke az állam és az egyház közötti párbeszéd elmélyítése, teológiatörténeti munkássága és a református egyház elesettekhez és kiszolgáltatottakhoz forduló, a közjó érdekében végzett szolgálatainak kiszélesítésében vállalt szerepe miatt. Ugyanezt a kitüntetést kapta Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, a Sapientia Alapítvány elnöke is több évtizede odaadóan végzett lelkipásztori szolgálata, a kisebbségi létbe kényszerült erdélyi magyar honfitársaink sorsának jobbra fordításában és közösségi életének megszervezésében vállalt kiemelkedő szerepe elismeréseként.

Kató Béla kitüntetése 2021

Kató Béla erdélyi püspök a Karmelita kolostorban

Fotó: Kalocsai Richárd

Átvette még Semjén Zsolttól kitüntetését Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház emeritus püspöke, aki a Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozatát kapta. Szintén ezt az elismerést kapta Huszár Pál, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának volt világi elnöke, a Dunántúli Református Egyházkerület volt főgondnoka, és Nagy Béla, a Kárpátaljai Református Egyház Diakóniai Osztályának igazgatója, a Kárpátaljai Református Egyházkerület főgondnoka.

A pótátadáson kapta meg a Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozatát Ábrám Tibor, a Tiszáninneni Református Egyházkerület volt főgondnoka, a miskolci Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon intézményvezetője, Németh Dávid, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara Valláspedagógiai és Pasztorálpszichológiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, és Velkey György, a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának főigazgatója.

Kitüntetés 2021 Ábrám Tibor, Nagy Béla, Tóth Gáborné Kathona Zsuzsanna, Csomós Józsefné, Kató Béla, Huszár Pál, Velkey György János

Ábrám Tibor, Nagy Béla, Tóth Gáborné Kathona Zsuzsanna, Csomós Józsefné, Kató Béla, Huszár Pál, Velkey György az elmaradt kitüntetésátadás pótlásán június 3-án

Fotó: Kalocsai Richárd

Szintén csütörtökön vette át a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozatát Vad Zsigmond esperes, a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség nyugalmazott lelkipásztora. A Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést kapta Dani Eszter, a Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatalának missziói irodavezetője, az Országos Református Cigánymisszió vezetője, a Solymári Református Egyházközség lelkésze, Mező István, a Jászberényi Református Egyházközség lelkipásztora, és Tóth Gáborné Kathona Zsuzsanna nyugalmazott lelkész, a Dunamelléki Református Egyházkerület Püspöki Hivatalának korábbi titkárságvezetője. Csomós Józsefnénak, a Gönci Református Egyházközség nyugalmazott lelkipásztorának pedig még október 23-án ítélték oda Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést.

Uzsalyné Pécsi Rita, Dani Eszter, Vad Zsigmond György, Bogárdi Szabó István, Németh Dávid, Fazekas László, Mező István

Uzsalyné Pécsi Rita, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola főiskolai docense beugrott egy fotóra a reformátusokhoz: Dani Eszterhez, Vad Zsigmondhoz, Bogárdi Szabó Istvánhoz, Németh Dávidhoz, Fazekas Lászlóhoz és Mező Istvánhoz.

Fotó: Sebestyén László

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a díjátadón tartott beszédében azt hangsúlyozta, hogy a kereszténység és a magyar nemzet szoros kapcsolatban áll egymással. Felhívta a figyelmet arra, hogy a magyarok számára különösen tanulságos a nemzeti lét és a kereszténység összekapcsolódása, hiszen több „hozzánk hasonló” keleti nép eltűnt, de mi megmaradtunk, mert Szent István „a kereszténység fundamentumára építette fel a magyar nemzet katedrálisát”. Fontos az is, hogy itt és most is legyen megtartó erő: ezt jelentik kortársaink, akik saját területükön valami maradandót alkottak – mondta Semjén és az állam nevében megköszönte valamennyi kitüntetettnek „nemzetmegtartó szolgálatát”.