Steinbach József püspök pünkösdi üzenete

„Sok próbatétel után azért könyörgünk, hogy megtapasztalhassuk azt a csodát, amit Márk evangéliuma záró versében olvashatunk: »Azok pedig elmentek, hirdették az Igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az igehirdetést a nyomában járó jelekkel.« (Mk 16,20) Koncentráljunk arra szolgálatunk minden területén, ami egyetlen feladatunk, Isten megváltó, életet kiteljesítő, üdvözítő szeretetének hirdetésére és megélésére; mégpedig mindenki felé azon a módon, ahogy ő azt leginkább befogadhatja.” Steinbach József püspök, a Zsinat lelkészi elnökének pünkösdi videóüzenete.