Személyes légkör, nagy gyülekezet

Felelősség és feladat az ország legismertebb gyülekezetéhez tartozni – vallják a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség tagjai. Amellett, hogy a Nagytemplom szakrális épület, nemzeti emlékhely is egyben, amelyet évente turisták tömegei keresnek fel. Az ezer főnél is népesebb gyülekezet mérete ellenére családias légkört igyekszik teremteni tagjainak, amit főleg kiscsoportos alkalmakkal érnek el, igaz, ezekből is van egy tucat.

Debrecen szerepe a magyarországi reformáció, illetve a kálvinista tanokat követő egyház létrejöttében vitathatatlan, elég csak egymás mellé tenni a város és a református egyház címerét. A megszólalásig hasonlító jelképek léte mondhatni természetes annak fényében, hogy a reformáció során megalakult debreceni gyülekezetet és a reformált vallásra áttért várost szinte ugyanazok a tisztségviselők vezették. A debreceni Nagytemplom ikonikus, a történelem fonalával gazdagon átszőtt épületét, ha máshonnan nem is, az iskolai történelemkönyvekből mindenki ismerheti.

debrecen_nagytemplom_zelenkaattila.jpg

Ikonikus templom Debrecen főterén

Fotó: Zelenka Attila

Ősök nyomán

– Óriási megtiszteltetés a nagytemplomi gyülekezet tagjának lenni. Én magam 1983-ban ismertem meg a Nagytemplomot, akkor még hitetlen emberként. Itt kötöttem házasságot egy hívő keresztyén lánnyal, Szakácsi Zsuzsannával, aki engem attól fogva terelgetett a hit útján. A nagytemplomi gyülekezetnek 2000-ben lettünk tajgai. Aktív szerepet vállaltam az egyházközség életében, így először pótpresbiter, presbiter, majd végül gondnok lettem a gyülekezetben, ahol már a harmadik ciklusomat töltöm ebben a tisztségben – mondja Juhász László.

Hadházi Dávid egy a gyülekezet negyven presbitere közül, aki szerint felelősség és feladat a nagytemplomi közösséghez tartozni. – Feladat azért, hogy ez a nagy múltú egyházközség a jelenben is megtalálhassa a szerepét, a küldetését, és elvégezhesse azt, amit az Úristen rábízott. Felelősség pedig azért, mert bizonyos szempontból ez a gyülekezet példaként áll más református gyülekezetek előtt, és felelősség jól élni ezzel – vallja a fiatal presbiter, aki ifjúsági vezetőként igyekszik ezek szerint szolgálni a gyülekezetben. – Sokat imádkozom a közösségért, a vezetőiért és a tagjaiért, és hogy bölcsen sáfárkodhassunk a talentumainkkal – mondja.

Hasonlóan gondolkodik szolgálatáról Oláh István elnök-lelkipásztor is, aki 2021 óta vezeti a nagytemplomi gyülekezetet. – Mindenképp megtisztelő feladat és egyben nehézség is egy lelkipásztornak itt szolgálni. Templomunk Debrecen városának a jelképe, szűkebb és tágabb környezetünkben is figyelnek bennünket, nézik, hogy mi történik nálunk, ezért egyáltalán nem mindegy, milyen példával járunk elöl.

debrecen_nagytemplom_zelenkaattila.jpg

Hadházi Dávid, Beszterczey András, Oláh István, Juhász László

Fotó: Zelenka Attila

Szolgáló gyülekezet

Bár hivatalosan nem bizonyított, de valószínű, hogy a nagytemplomi gyülekezeté az ország legnagyobb presbitériuma. – Számomra a presbiteri tisztség összefügg a nagyon aktív szolgálattal, részvétellel a mindennapi és a közösségi életben is – mondja Beszterczey András, aki tavaly óta megválasztott lelkésze a Nagytemplomnak.

Aktív szolgálók nem csak a presbitérium tagjai között vannak, ekkora gyülekezet nem is működhetne megfelelően laikus segítők nélkül, akik számos területen szolgálhatnak. – A diakóniában és a gyülekezet szeretetszolgálatának munkájában mindig van helyük, de sokan vállalnak feladatot az istentiszteleteken, nagyobb ünnepi rendezvényeken, mint ahogy más gyülekezeti alkalmak megszervezésében, lebonyolításában is – sorolja a segítségnyújtás lehetséges helyszíneit Beszterczey András, aki szerint az sem ritka, hogy az önkéntesek kétkezi munkájukkal vesznek részt egy lakásfelújításban vagy élelmiszercsomagok összeállításában, kiosztásában. Ez a fajta áldozatos munka közösséget teremt, ráadásul a társadalomnak is visszaadnak valamit a tagok, erőforrásaikhoz mérten. Ez tölti és közösségé formálja gyülekezetüket.

Juhász László szerint ötven–száz fő közötti azon segítők száma, akik hétről hétre „hadra foghatók”. Az ő szerepük a járvánnyal terhelt időszakban felértékelődött.

– Voltak olyan testvéreink, akik a korlátozások idején bent rekedtek a lakásukban. Nekik az önkénteseink bevásároltak, elintézték hivatalos ügyeiket, de segítség volt az is, hogy az egyedül maradtakat felhívták telefonon. Ők ezt hálásan fogadták, értékelték a szívből jövő támogatást.

A gondnok szerint a széles körű segítői hálózatnak tanító szerepe is van, mert példát mutathatnak a felnövő generációnak. – Bízunk benne, hogy egyre több embert tudunk majd bevonzani a gyülekezeti munkába, egymás megsegítésére.

debrecen_nagytemplom_zelenkaattila.jpg

Fotó: Zelenka Attila

Három istentisztelet

Az ezerkétszáz fős gyülekezet, bár beférne egyszerre is a templomba, vasárnaponként három istentiszteleten vehet részt. – A 8 órai istentisztelet a „fülemüléké” – mondja viccesen Beszterczey András –, akik nyáron inkább a hűvösben jönnek, télen meg idejében szeretnének hazaérni. Bár látogatottságában elmarad a délelőtt 10 órai alkalomtól, ugyanolyan liturgia szerint tartjuk. Különbség még, hogy nem a nagy templomtérben, hanem a kisebb imateremben gyűlünk össze. Magvas, állandó törzsközönsége van a 8 órai istentiszteletnek, amelynek tagjai jól ismerik egymást, és remekül érzik magukat.

A 10 órai alkalom már a templomtérben zajlik, a résztvevők létszáma sokszorosa a reggeli istentiszteletének. Bár liturgiájában megegyezik a 8 óraival, a szolgálatot a gyülekezet lelkipásztorai felosztják egymás között, és sokszor bevonják a gyülekezet tagjait is, akik Igét olvasnak vagy imádkoznak az istentiszteleten.

– A harmadik istentiszteletet este 6 órakor tartjuk, amely inkább azok számára kedves, üdvös és kívánatos, akik szeretik a kötetlenséget, a fiatalosabb lendületet és a dicsőítő zenét – fogalmaz Beszterczey András. – Az esti istentisztelet énekrendje inkább a modernebbnek nevezett énekkincsből áll, orgona helyett kis zenekar kíséri az énekeket, az alkalom állandó résztvevője egy néhány tagú kórus is. Bár a liturgiája kötött, mégis szabadabbnak tűnik a nagy istentiszteleténél. Nem kell felállni, az igeolvasók és az imádkozók mindig laikusok – részletezi a lelkész. Hozzáfűzi, hogy az ünnepi úrvacsoraosztásnál mind a három istentiszteleten kiszolgáltatják a sákramentumot.

Természetesen a három, felnőtteknek szóló vasárnapi alkalom mellett a 10 órai istentisztelettel párhuzamosan tartanak gyermek-istentiszteletet külön az óvodás- és külön az iskoláskorú gyermekek számára, valamint az imateremben a konfirmáció előtt álló vagy az épp konfirmált fiataloknak tartanak alkalmat.

– Szükségét éreztük annak, hogy legyen egy tizenévesek istentisztelete is, amely átmenet a gyermek- és a felnőttalkalmak között – mondja Oláh István.

debrecen_nagytemplom_orgona_zelenkaattila.jpg

Fotó: Zelenka Attila

HARANGJÁTÉK A NAGYTEMPLOMBAN

Idén októberben lesz két éve, hogy először szólalt meg a debreceni Nagytemplom harangjátéka. A huszonnégy harangból álló zenei ritkaságot az első nagytemplomi istentisztelet kétszáz éves jubileumának alkalmából készíttette a gyülekezet. A Nagytemplom Kossuth tér felőli bejárata feletti ablakai délelőtt kilenc órakor, délben, délután három órakor és este hat órakor kinyílnak, hogy a főtéren is hallhatók legyenek azok a református dallamok, amelyek ilyenkor elhangoznak. A harangjáték különlegessége, hogy nemcsak az előre beprogramozott dallamokat képes lejátszani, hanem összeköttetésben áll a templom elektromos orgonájával is, így ha a kántor azt szeretné, a hangszer billentyűivel is megszólaltathatja a harangokat. A templomban már tartottak olyan koncertet, amelyen a harangok és a nagy, sípos orgona együtt muzsikált.

Kis csoportban az erő

„A gyülekezet a megújulás útjaként a már évek óta működő kiscsoportos bibliaóra-struktúrát szeretné továbbra is az evangélium terjesztésének eszközeként használni” – olvasható a nagytemplomi gyülekezet küldetésnyilatkozatában. Ezzel összhangban az egyházközségben jelenleg tizenkét kis csoport működik. Külön csoportjuk van az ifjaknak – nekik több is –, a középkorúaknak, az ifjú házasoknak és a fiatal felnőtteknek, a kismamáknak, de van klasszikus bibliaóra is és számos bibliakör, szintén kor szerinti bontásban.

– Ez a tizenkét kör lehetőséget ad arra, hogy a gyülekezet egyes rétegei megismerjék egymást, hogy meghitt közösségek alakuljanak ki. Az a 300-350 fő, aki vasárnapról vasárnapra látogatja a gyülekezetet, ott nem tudja igazán jól felmérni, kinek mire van szüksége, ki milyen nehézségekkel küzd, vagy ki milyen örömökben van éppen. A kiscsoportos alkalmak kiválóak arra, hogy egymást jobban megismerjék, hogy a hitet együtt megéljék – állítja Juhász László.

A gondnok elmondása szerint folyamatosan próbálják a fiatalokat is bevonni a gyülekezeti életbe, így a konfirmált ifjaknak évente egy-két kis csoportot alakítanak. – Nehéz ezeket a fiatalokat megtartani és arra szocializálni, hogy minden héten eljárjanak a körbe. De meggyőződésünk szerint szükség van arra, hogy a jövő generációját a Biblia fényében neveljük, tanítsuk, és megmutassuk nekik, hogyan is él az előttük járó nemzedék – teszi hozzá.

debrecen_nagytemplom_kiallitas_zelenkaattila.jpg

Kiállítás a karzaton

Fotó: Zelenka Attila

Turisták a nagytemplomban

A debreceni Nagytemplom és a református kollégium épülete egyike hazánk tizenhat nemzeti emlékhelye közül. Mint ismert, az 1848–49-es szabadságharc kormánya Debrecenbe menekülve a Nagytemplomban mondta ki 1849. április 14-én a Habsburg-ház trónfosztását, és hirdette ki a Függetlenségi Nyilatkozatot. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés 1944 decemberében a kollégium épületében ülésezett. A templomban ma is megtekinthető számos személyes relikvia mellett az a szék is, amelyben a hagyomány szerint Kossuth Lajos ült azon az áprilisi napon.

A szék mellett persze számos állandó és időszakos kiállítást tekinthetnek meg a látogatók, néhány éve már a padlásteret is bejárhatják, testközelből láthatják az 1873-ban újraöntött Rákóczi-harangot, amely 3800 kilogrammjával Magyarország legnagyobb református, egyben legnagyobb protestáns harangja, az ország harangjait nézve pedig a nyolcadik.

A templomot évente közel ötvenezer turista keresi fel, számukra sokszor külön programsorozattal készül a gyülekezet. Idén a Szerelmes Nagytemplom című rendezvény volt a legnépszerűbb, amelynek állomásai hol a történelem, hol a kultúra, a zene vagy éppen egymás szerelmeseinek szóltak. – Például amikor a zene szerelmeseinek hirdettünk meg egy estét, akkor a tárlatvezetést orgonakoncerttel színesítettük, a történelem szerelmeseit pedig részletesebb tárlatvezetéssel vártuk. Az is közös volt ezekben az alkalmakban, hogy a program a templom panorámaárkádján zárult, ahol megkínáltuk a résztvevőket egy pohárral a Nagytemplom borából – mondja Beszterczey András –, de volt már lánykérés is ott fent – teszi hozzá.

debrecen_nagytemplom_kossuthszeke_zelenkaattila.jpg

Kossuth széke

Fotó: Zelenka Attila

Rádiós rutin

– A vasárnapi igehirdetések alapjául idén a perikóparendet választottuk, amelyben minden vasárnaphoz egy-egy meghatározott igeszakasz tartozik – mondja Oláh István, aki felidézi, hogy korábban is egy évre előre kidolgozták az igehirdetések témáit. – Volt, hogy a tízparancsolatról prédikáltunk egy éven keresztül, vagy arról a hatvanhat Igéről, amelyek a Nagytemplom járólapjaira vannak vésve.

A cikket elolvashatják a Reformátusok Lapjában is, amelyben további érdekes és értékes tartalmakat találnak. Keressék a templomokban és az újságárusoknál!