Személyessé tett bibliaolvasás

„A legfontosabb célunk, hogy a fiatalok – akár ismerik már Jézust, akár nem – használják a Bibliát” – vallja Ablonczy Áron református lelkipásztor, az Ifjúságépítők vezetője a márciusban megjelent „Biblia neked” című kiadvány egyik ötletgazdája. A különleges ifjúsági Biblia az Ifjúságépítők, a Harmat Kiadó, a Kálvin Kiadó, a Fiatalok Krisztusért Alapítvány és a Magyar Bibliatársulat két éven át tartó együttműködése eredményeként született meg.

Március végén, online tartották a már hagyományosnak nevezhető Ifivezető Képzésüket az Ifjúságépítők, az alkalomra készülve pedig minden regisztrált résztvevőnek eljuttattak egy példányt a magyarázatokkal ellátott, kreatív gondolkodásra is buzdító Bibliából. „2015-ben jelent meg Magyarországon utoljára ifjúsági Biblia, de a különböző kiadványok érzésem szerint nem mindig az ifjúság kultúráját közelítik meg. Láthatjuk, hogy a fiatalok egyre inkább szekularizálódnak, de ezt nehezen tudja lekövetni a misszió – fogalmaz Ablonczy Áron. – A kultúra változott, de a misszió módszere nem, ezért szerettünk volna valamit, ami erre reagál. A Szentírást választottuk, mert az a legnagyobb vágyunk, hogy ezt olvassák és ismerjék meg a fiatalok.” Az Ifjúságépítők segédanyai is a Bibliára mutatnak, nem valami újat szeretnének alkotni, hanem új módszerrel megmutatni a változhatatlant.

Ennek jegyében a Biblia szövegét nem módosították, a kiadványban a 2014-es revideált új fordítás olvasható, amelyet a Magyar Bibliatársulat 12 tagegyháza is elfogad. „A Magyar Bibliatársulat fontosnak tartja, hogy a fiatalokhoz is eljuttassa a Bibliát, ezért amikor megláttuk a kiadvány eredeti, angol változatát, természetesnek tartottuk, hogy ha magyarul megvalósul, akkor a revideált újfordítású Biblia szövegével jelenjen meg” – fogalmazott Pecsuk Ottó, a társulat elnöke a kiadványt bemutató videóban. Egy lelkipásztorok, vallástanárok és ifivezetők között végzett felmérés azt mutatta, ezt a változatot használják a legszélesebb körben, ezért sem gondolkodtak másik fordításon.

Offline és online is Isten felé

A törzsszövegen kívül a „Biblia neked” elején és a végén is van 30-30 oldalnyi kiegészítés, emellett a kiadvány egy úton vezeti végig az olvasót, attól kezdve, miért érdemes olvasni a Szentírást, egészen odáig, milyen válaszokat nyerhetünk általa az élet fontos kérdéseire ma is. A könyvek elején szerepelnek megértést segítő információk, egy összefoglaló arról, miért érdemes elolvasni az adott szakaszt, valamint egy idővonal, ami a történelemben is segíti elhelyezni az olvasottakat. A fordítás célja a közvetlen és személyes hangvétel volt, miközben teológiailag hűek maradtak a bibliai igazságokhoz.

biblia_neked_hangulat.jpg

„Nem a Biblia szövegeihez nyúltunk hozzá, hanem abban szeretnénk segíteni a fiatalokat, hogy értsék, amit olvasnak” – hangsúlyozza Ablonczy Áron. A lelkipásztor azt is elmondja, az angliai kiadáshoz ezer, nem hívő fiatalt kérdeztek meg arról, mikor olvasnák szívesen a Bibliát, majd a válaszok alapján létrejött eredményeket egy éven keresztül különböző fókuszcsoportokban tesztelték – ebből született a koncepció. „Az eredeti kiadóval folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, elmondtuk nekik azt is, hogy ajándékba adjuk majd oda az elkészült Bibliát, mert mi is így, egy konferencián kaptuk meg az ő kiadványukat 2019-ben” – teszi hozzá.

„Komoly összefogás övezte az elmúlt két év munkáját, a Kálvin Kiadó és a Harmat Kiadó munkatársai nagyon támogatóak voltak, nem a kiadás profitorientáltsága dominált számukra, hanem a minőség. A szerkesztő körülbelül 800 munkaórán keresztül foglalkozott a szöveggel, a fordító is több százat, nagyon hálásak vagyunk ezért” – idézi fel Ablonczy Áron. Mint mondja, a kommentárok, a bibliaolvasási tervek és a magyarázó szövegek mind csupán olyan módszerek, amelyek segítenek az olvasásban és a megértésben. Ehhez kapcsolódóan egyesületük tervez könyvbemutatókat és műhelybeszélgetéseket, ahol nem csupán a Biblia neked kiadványt mutatják be, hanem azt is, hogyan lehet használni az ehhez kapcsolódó segédanyagokat az ifjúsági alkalmakon, hittan órákon.

L1002179.jpg

Az interaktív Bibliának saját honlapot is készítettek, amelyen a komolyabb témákhoz néhány perces videókat találnak az érdeklődők. A kiadvány elsősorban a Kárpát-medencei fiatalokat szólítja meg, ezért nem az angol videókat feliratozták, hanem harminc saját videót készítettek, amelyek a Bibliában található QR kódokkal érhetőek el – ezek az ifjúsági órákon is segítséget nyújthatnak, de elmélyítik az egyéni bibliatanulmányozást is.

Különleges visszajelzések

A március végi megjelenés óta az Ifjúságépítők csapatához nyolc A4-es oldalnyi visszajelzés jutott el: volt, akit annyira megragadott ez a kiadvány, hogy megkönnyezte, és volt olyan is, aki úgy érzi, nem az ajándékozás a szeretetnyelve, de ebben az esetben nagyon meghatódott. Egy édesapa arról számolt be, hogy gyermekei elkérték tőle, és azóta se kapta vissza, míg más szeretné továbbadni, hogy még többekhez eljuthasson. Egy lány beszámolója szerint kint hagyta a konyhaasztalán, és barátnője, aki még nem hívő, belelapozott, majd azt mondta, ezt a változatot szívesen olvasná. „Ez volt a vágyunk. Szerettük volna, hogy a nem hívő fiatalok is kézbe vegyék, ezen keresztül ismerjék meg Istent” – magyarázza Ablonczy Áron. Hozzáteszi: ehhez sohasem a szövegen kell módosítani, hanem a közeledés útján.

Biblia_neked_3d.jpg

„A legfontosabb célunk, hogy a fiatalok – akár ismerik már Jézust, akár nem – használják a Bibliát” – foglalja össze a lelkipásztor. Ez a vágy személyes tapasztalataiból is fakad, mint mondja, a bibliaolvasás számára is az Istenhez való kapcsolódást jelenti. „A Bibliához kötődik a legtöbb személyes megélésem Isten szavával kapcsolatban: a kérdéseimre legtöbbször az igén keresztül válaszolt” – vallja.

A „Biblia neked” megrendelhető az Ifjúságépítők honlapjáról. A kiadványhoz tartozó online segédanyagok a Biblia neked oldaláról tölthetőek le.