Szeptemberben ismét egységes lelkészképesítő vizsga

Július 31-ig lehet jelentkezni az őszi egységes lelkészképesítő, honosító, illetve különbözeti vizsgára.

Az Egységes Lelkészképesítő Bizottság várja mindazon egyháztagok jelentkezését, akik valamely lelkészképző intézetben református lelkészi egyetemi oklevelet szereztek, de lelkészképesítő vizsgát még nem tettek. Várják azokat, akik református lelkészi képesítést kívánnak nyerni, vagy akik lelkészi képesítésüket honosítani szeretnék, valamint a Magyarországi Református Egyházban lelkészi állást kívánnak betölteni.

A vizsga ideje: 2021. szeptember 14. és 15. (kedd és szerda).

Jelentkezési határidő (a jelentkezés postára adása; tértivevénnyel): 2021. július 31.

Vizsgával kapcsolatos letölthető dokumentumok

Az Egységes Lelkészképesítő Bizottság közleménye, a vonatkozó szabályrendeletek, a szempontrendszer az írásbeli dolgozatok elkészítéséhez, a tételsorok és a jelentkezési lap a „Lelkészképzés” oldalon érhetők el.

Legutóbb 2020 augusztusában adtunk arról hírt, hogy elmarad az egységes lelkészképesítő vizsga, melyet 2020 szeptemberében tartottak volna a Sárospataki Református Teológiai Akadémián. A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsa akkor a terjedő koronavírus-járvány miatt döntött így. A lelkészképesítő vizsgát idén júniusban pótolják, amiről az érintettek értesítést kaptak – a vizsgára csaknem százan jelentkeztek –, újabb jelentkezés erre az időpontra nem lehetséges.

További tájékoztatás a lelkeszkepesites@reformatus.hu e-mail címen, valamint a +36 30 395 5801-es telefonszámon kérhető.