Szimbólumok a lélekben

Életünket átszövik a szimbólumok, amelyek az emberi közösségek kultúrájának szerveződésében meghatározó fontosságú elemek. Egy-egy szimbólum alaposabb vizsgálata személyiségünk, kapcsolataink, nehézségeink és vágyaink olyan vetületeire mutathat rá, amelyek addig rejtve maradtak önmagunk előtt. Pap Erika, a MURMO Szakpszichológiai és Művészetterápiás Központ vezetőjét, szimbólumterapeutát a lelki építkezésről is faggattuk.

A Taliándörögdi Református Udvarnak több alkalommal volt vendége, ahol a szimbólumterápia témájával is foglalkoztak. Mi ez valójában?
Egyedül gyakran nehéz megérteni a velünk történteket, megváltoztatni a káros gondolatokat, és ezeket meghaladva boldogabb, örömtelibb életet élni. A szimbólumterápia az elakadások megértésében segíthet: meditatív úton történő, képi megjelenítésekkel dolgozó terápiás gyakorlat. Lényege, hogy ellazult állapotban belső világunk tartalmait képi formákba öntjük. Befelé forduló figyelemmel szemlélve megvizsgáljuk a kiválasztott szimbólumot, amely életünk bizonyos mozzanatát jelképezi, így képessé válhatunk átformálni a hozzá fűződő érzelmeinket. A Biblia nyelve is metaforikus beszéd. Éppen ezért is lenne jó a Bibliát olvasónak is elgondolkozni azon, milyen személyes kapcsolatban van azokkal a képekkel, amelyeket a Bibliából kapott. Kinek mit jelent egy-egy jelkép, például a kő. Milyen kő jut eszembe nekem, neked, az olvasónak? Mekkora? Hideg vagy meleg? Vízparton van vagy hegyen? A Biblia szabad utat ad abban, hogy milyen saját belső képeket rendelünk ezekhez.

Pap Erika

Pap Erika, a MURMO Szakpszichológiai és Művészetterápiás Központ vezetője, szimbólumterapeuta

Fotó: Sebestyén László

Egy lelkigondozó hogyan tudja előhívni a belső képet? A biblikus szimbólumok mit jelentenek a terápiák során?
A lelkigondozó preventív jelleggel próbál nehéz helyzetekben valaki mellé állni, ebben segítheti a szimbólumterápia. A vizualizáció mindig megkönnyíti azt, hogy valaki kívülről lássa magát. Ha a lelkigondozó a szimbólumterápiás gondolkodást akarja a képek kibontásához felhasználni, akkor a szimbólumok jelentését kell értelmeznie. Sokszor éppen azok a kliensek látják meg Isten arcát, akik azt mondják, hogy nincs viszonyuk Istenhez, az első képeikben mégis Istennel keresik a kapcsolatot. Van, aki meg is találja a kötődést. Olyan is van, aki értetlenkedik, hogy miért jelenik meg neki Isten képe, vagy Jézus képe, vagy a keresztre feszített Krisztus képe, és nem tudnak vele mit kezdeni.

Milyen szimbólum jelenik meg Isten képében?
Isten maga, vagy a kereszt. A keresztről általában Jézus Krisztust asszociálják. Sokszor megjelenik a galamb, a krisztusi lepel, az üres sír. A hívőknél a Bibliában lévő szimbólumok vizualizálódnak, hiszen az ő életükben azok jobban előtérben vannak. De megjelennek a meghatározó emberek is, például a lelki vezetők között szerepelni szokott Jézus. Ezek a belső képek nem csalnak, bár sokszor nem könnyű velük szembenézni.

És ha felkeresi önt egy istentagadó vagy nem hívő ember, akinek mégis megjelenik valamiféleképpen Isten vagy Krisztus, akkor mi a reakciója?
Volt már ilyenben részem. Ha valaki ilyen hívóképet lát, abban tudom őt segíteni, hogy szabadon meg tudja figyelni, mit jelent számára ez a kép; hogy biztonságos kapcsolatban tudjon erről gondolkodni anélkül, hogy én elítélném őt. Ott leszek mellette, hogyha számára ez megbotránkoztató. Merthogy ilyen is van. Nem tud vele mit kezdeni, és akkor közösen megbeszéljük, hogy vajon miért ennyire nehéz ezzel szembesülnie.

Elő tudunk hívni szimbólumokat az új esztendőre, hogy megnézzük, azok mit üzennek?
Nagyon fontos a szimbólumterápiában, hogy előre tekint és cselekvésorientálttá próbálja tenni az embert, belső biztonságot épít. A jövőtervezés képei között szerepel például a tojás, a híd, amely átvezet valahova; vagy lehetőséget szoktunk adni, hogy belenézzen valaki az élete könyvébe, amelyet fel tud lapozni. Szimbólumterápiával meg tudjuk magunkat nézni az életünk végén is, hogyan képzeli el magát a lelkünk abban az adott életkorban.

A cikket elolvashatják a Reformátusok Lapjában is, amelyben további érdekes és értékes tartalmakat találnak! Keressék a templomokban és az újságárusoknál!