Szívvel-lélekkel az emberekért

A közösen a közösségért munkálkodás elve vezeti Schönberger Klárát, aki tavaly november közepétől beiktatott lelkész Dunaalmáson. Férjével 1989-ben menekültek Erdélyből Magyarországra. Vallja: élete nehézségeiben Isten mindig mellettük állt. Felnőttként újra az iskolapadba ült, hogy teológiai tanulmányai és lelkészi hivatása révén szolgálhasson. Áldásnak érzi, hogy tavaly adventkor a betlehemi láng és a Jordán vizének forrása egyszerre volt jelen a Komárom-Esztergom megyei községben.

Schönberger Klára lelkészi hivatásában a példát és mintát Erdélyből hozta. Elmondása szerint nagyon jó lelkipásztoroktól tanult. Hívő családból származik, rendszeresen jártak templomba. A sok nehézség, amelyeken át kellett menniük, és Isten támogatása arra hívta őt, hogy viszonozza ezt a szolgálatával. Amikor alkalma adódott, hogy felnőttként Pápán befejezze középiskolai tanulmányait és leérettségizett, továbbtanult a Pápai Református Teológiai Akadémián, hogy lelkész legyen. Előtte közösségi házban dolgozott vezetőként, tanított festést, szeretett emberekkel foglalkozni, és kedvelte a szervezési feladatokat. – Az indított a szolgálatra, hogy milyen sokkal tartozunk az Úrnak szerető támogatásáért, amellyel megtartott minket a nehézségek közepette, nem hagyott magunkra. Azóta is ezen hála mentén végzem a szolgálatomat; ahova küld, ott szívvel-lélekkel látom el a rám bízott feladatokat – fejtette ki.

Schönberger Klára dunaalmási lelkész 2.

Fotó: Schönberger Rajmund

Klára az erdélyi Szilágy megyében, Sarmaságon születetett. Férjével, Schönberger Istvánnal 1989 nyarán házasodtak össze, majd augusztusban a Ceausescu-diktatúra elől menekültek át Romániából Magyarországra. Nagylaknál az életüket kockáztatva átúszták a Maros folyót, hogy jobb jövőt biztosítsanak a gyermekeiknek. Először Debrecenbe, majd Győrbe mentek. Mivel tanulmányait félbe kellett hagynia Erdélyben, kétgyermekes édesanyaként visszaült az iskolapadba a Pápai Református Kollégiumban, 2012-ben pedig a helyi teológián folytatta tanulmányait, ahol 2018-ban végzett. Ezt követően Győrszabadhegyen gyakornok, később Tápszentmiklóson volt segédlelkész. Négy év szolgálat után hívták Dunaalmásra, ahol tavaly szeptember óta lelkész, miután elődje, Valkiné Gúthy Éva nyugdíjba vonult. Két felnőtt fia és két unokája van.

Klára és férje hamar megszerették a Komárom-Esztergom megyei Dunaalmást, beleszerettek a vidékbe. A Duna-parti településen sok feladat várta őket. A templom a 2013-as árvíz idején megrongálódott, a karzat megsüllyedt, jelenleg a statikai vizsgálatra várnak, amelynek a költségeire próbálnak forrást találni. Ebben a formában használhatatlan a parókia melletti közösségi terem, nincs vizesblokk, meleg konyha és a jelenlegi fűtés sem megfelelő. Pályázat útján próbálnak fedezetet biztosítani a helyiség felújítására. A konfirmálási felkészítő alkalmakat, a presbiteri gyűléseket, a biblia- és hittanórákat egy picike irodában tartják. Ez azonban hosszú távon nem jelent megoldást a közösségi programok és imaalkalmak lebonyolítására. Klára tervei között szerepel egy olyan helyiség kialakítása is, ahol a szülők a pici gyerekekkel lehetnek az istentiszteletek alatt. A közösségi ház felújítása minden korosztály számára megoldás lenne. Korábban nagyobb eseményeknél a város művelődési háza fogadta be őket, ám a takarékossági intézkedések miatt erre egyelőre most nincs lehetőség.

Schönberger Klára dunaalmási lelkész és férje 2.

Fotó: Schönberger Rajmund

A lelkipásztor megfogalmazása szerint Isten mégis mellettük áll, a lassan már mintegy kilencven tagot számláló gyülekezet összetartó, aktív tagokból áll és bővül. – Rendkívül segítőkész és lelkes a presbitérium a gyülekezettel együtt. Megható volt látni karácsonykor a megtelt templomot. A hittanos szülők negyvenegy adag ételt készítettek idős testvéreiknek, akik örömmel fogadták a meglepetést. Elkezdtük a családlátogatásokat. Rendszeresen szervezünk olyan eseményt, amely megmozgatja a környék lakosságát – fűzte hozzá a lelkésznő.

dunaalmási református templom (f.dunaalmas.hu)

Dunaalmás református temploma

Fotó: Dunaalmási Reformátusok Facebook oldala

Klára a tervekről azt mondta: rózsakertet szeretnének kialakítani a református templomnál, amelynek a közelében fut a kerékpárút, és az egyre bővebb vízhozamú Lilla-forrás is ott található, amelynek környéke jelenleg még elég elhanyagolt állapotban van, ezért keresik közösen a polgármesterrel a megoldást a terület rendezésére. A templom felső részén kiállítási termet alakítanának ki. Amennyiben ezek megvalósulnának, a református templom és parókia kellemes, szép központja lenne a környéknek. A tavaszi, nyári hónapokban a parókia udvarának egyik részén sátorozó helyet alakítanának ki, és várhatóan hittantábort is tudnak szervezni. A lelkésznő megfogalmazása szerint a helyi gyülekezet hamar befogadta, szeretettel fordulnak felé és férjéhez, szívesen munkálkodnak együtt. Folyamatosan ötletelnek a gyülekezi élet fellendítéséért. – Szolgálatomat meghatározza, hogy együttműködünk, küzdünk és dolgozunk a közös célért. Az egyházközség nem egyszemélyes. Úgy hiszem, akkor működik jól, ha mindenkinek van feladata, és szívesen részt vesznek benne – emelte ki. Klára szolgálatához tartozik a hittanoktatás is. A helyi általános iskola mind a nyolc osztályában ő foglalkozik a diákokkal, és az óvodában is hirdeti az igét.

Lilla forrás (f.dunaalmas.hu)

Lilla-forrás

Fotó: dunaalmas.hu

Lelkipásztori szolgálatában példaként tekint azokra a lelkészekre, akiktől még Erdélyben tanult, és tanáraira egyetemi éveiből. Vezérfonalának tekinti a közösen közösségért tenni elvet: „Ne félj, csak higgy!” (Mk 5,36) Úgy fogalmazott: ha neki valaki korábban azt mondta volna, hogy lelkész lesz belőle, valószínűleg kinevette volna. Nem szeretett a középpontban lenni, kihúzta magát az ehhez hasonló feladatok alól. Most sem kedveli a túlzott figyelmet, de egy idős lelkész Erdélyben azt mondta neki: akiben nincs hit, az nem tudja leküzdeni a szorongást, amikor fölmegy a szószékre. Az izgalom az istentisztelet, az igehirdetés előtt jó és természetes érzés, a fő, hogy hittel legyünk szolgálatunkban. Mostanra megtapasztalta, hogy ebben is vezeti az Isten, irgalma soha nem múlik el. A lelkipásztor feladataiban mindig számíthat a férjére. – Ő a kántorunk és a „mindenes”. Istentiszteleteken kezeli a kántorgépet, a kivetítést. Nagyon hálás vagyok neki. Felnőttként a gyerekek mellett befejezhettem a tanulmányaimat. Három egyetemistát vitt a hátán, a két fiamat és engem. Klára elmondása szerint férje pluszmunkát vállalt, hogy ők tanulhassanak. A Jóisten kegyelme és a férje segítsége rendkívül sokat jelent neki. Férje a gyülekezeti szolgálat mellett a ház körül is sokat munkálkodik, ketten költöztek a Duna-parti városba, hiszen felnőtt fiaik már saját életüket élik.

Dunaalmáson erre az évre huszonegy keresztelési előjegyzés érkezett, köztük két család, a gyerekeik közül többen konfirmálni szeretnének pünkösdkor. Különleges áldásban volt része a lelkipásztornak, hiszen múlt év végén barátaiktól kapott ajándékot a Szentföldről, a Jordán forrásának vizéből, így várhatóan ezzel keresztel majd. Másik ajándék is érkezett a lelkésznőhöz, advent idején egy ökumenikus alkalmon a betlehemi láng is világított náluk. Klára meghatónak nevezte, milyen örömmel fogadta a gyülekezet a forrásvizet és a lángot. – Az adventi szeretetvendégséget a helyi művelődési házban tartottuk, sokan odajöttek, megélhettük, hogy a béke lángja a Szentföldről és a Jordán vize itt találkoztak Dunaalmáson. Éreztük a Jóisten munkálkodását közöttünk és áldását a szolgálatunkra – mondta a lelkésznő.