Szobrot állítottak Prém Margitnak

Prém Margit nevét Újpesten sokáig csupán az Attila utcai gyülekezet tagjai ismerték, humanista tevékenységéről a hívek is keveset tudtak – mondja Rojkó Annamária helytörténész, az Újpesti Helytörténeti Értesítő című lap szerkesztője, aki könyvet írt a református iskolavezetőről. Prém Margit emlékét ezentúl egykori otthona közelében felállított szobra is őrzi.

Ön 2019-ben könyvet írt Prém Margit életéről. Mi inspirálta a kötet megírására?

Helytörténeti kutatóként és az Újpesti Helytörténeti Értesítő szerkesztőjeként időről időre találkozom olyan információkkal, dokumentumokkal, amelyek még azoknak is újdonságot jelentenek, akik járatosabbak a település történetében. Ez nem is csoda, hiszen az 1840-ben alapított Újpest – Budapesthez csatolásáig – dinamikusan fejlődő, változatos történelemmel rendelkező nagyközség, majd önálló város volt. Prém Margit neve először egy évfordulónaptárban került elém. A bejegyzés arra emlékeztetett, hogy az újpesti hölgy 1944-ben a lakóházát végrendeletében az Újpest-Újvárosi Református Egyházközségre hagyta. E hír olvasását követő kisebb kutatás nyomán tárult fel számomra Prém Margit különleges életútja. Az adománya mellett pedagógusi és embermentő pályája miatt is méltó arra, hogy megismerje az utókor.

Prem-Margit-01-20230227

Prém Margit

Mit lehetett tudni a kötet megjelenése előtt a Skót Misszió Vörösmarty utcai iskolájának egykori igazgatónőjéről, és akad-e olyan információ, amely az ön könyvében nyert nagyobb nyilvánosságot?

Prém Margit nevét Újpesten sokáig csupán az Attila utcai gyülekezet tagjai ismerték – hiszen templomukban márványtábla őrzi az adományozó emlékét –, ám humanista tevékenységéről a hívek is keveset tudtak. A Skót Misszió iskolájának iratanyaga a Magyarországi Református Egyház Zsinati Levéltárában található, a dokumentáció azonban elsősorban az intézmény gazdálkodásáról és a vezetés hivatalos levelezéséről tudósít. Jártam a Ráday Levéltárban is, ám ott is csupán egyetlen iratot, Prém Margit tanítói kinevezési okmányát (díjlevelét) őrzik. A kutatómunka során megismerkedhettem Bánóczi Lídiával, Prém Margit egyik húgának unokájával, a hagyaték gondozójával. Lídia – aki néhány éve a Skót Misszió Iskoláról és a mártírhalált halt Jane Hainingről készült, Szeretettel, Jane című dokumentumfilm producere volt – örömmel segítette az anyag feldolgozását. A rendelkezésemre bocsátott levelekből és dokumentumokból feltárult a budapesti Skót Misszió Hold utcai, majd Vörösmarty utcai iskolájának és internátusának XX. századi története. Mindemellett Prém Margit levelezéséből egy rendkívül tehetséges és humanista pedagógust, műfordítót és iskolavezetőt ismerhettem meg, aki nem csupán Ravasz László püspök támogatását élvezte, hanem az edinburghi egyház vezetőiét is. Leveleiből egy családszerető és utazáskedvelő értelmiségi hölgy alakja rajzolódik ki, aki a Skót Misszió jelmondata – Hogyan tegyünk jót? – jegyében élt. Pályájának utolsó éveiben, 1942–44-ben, az iskola falai között zsidó lányokat próbált megóvni a külvilág antiszemitizmusától.

Augusztus végén szobrot állítottak Prém Margitnak Újpest egyik parkjában, amit az Újpesti Városvédő Egyesület kezdeményezett. Mit érdemes tudni az alkotásról, felállításának körülményeiről?

A városvédők kezdeményezését Újpest képviselőtestülete támogatásra méltónak találta. Az avatási ünnepséget az Újpesti Városnapokon tartották, és rendkívül megható volt, hogy az érdeklődők között megjelent egy hajdani „skótos lány”, egy 91 éves hölgy is. A bronz mellszobrot Tóth Dávid szobrászművész készítette. A szobrász a hivatását különleges elkötelezettséggel betöltő pedagógust a pályája csúcsán, a negyvenes éveiben ábrázolta. Az alkotás a református templomtól alig százméternyire, a Perényi Zsigmond utcában kapott helyet. Körülötte egy kis parkot is kialakítottak, ahol a környék lakói kedvükre megpihenhetnek.

A Gyökössy Endre lelkész vezette újpest-újvárosi református gyülekezetnek nem volt temploma, az istentiszteleteket egy iskolában tartották. Prém Margit végakaratát, amely szerint a házát adományozzák az egyházközségnek, a húgai és a sógorai is támogatták. Irma férje, Séllyei Fröhlich Ferenc az Újpest-Újvárosi Református Egyházközség főgondnoka volt, Ilona fia, Bánóczy Ferenc pedig építészként templomtornyot tervezett az egykori lakóházra.

A cikket elolvashatják a Reformátusok Lapjában is, amelyben további érdekes és értékes tartalmakat találnak. Keressék a templomokban és az újságárusoknál!