Tanuljunk és játsszunk együtt gyermekeinkkel!

Az ősz a változás és a felkészülés csodálatos ideje, de nem csupán a természetben. Az iskolakezdés hónapjai tele vannak újdonsággal, izgalmakkal és lehetőségekkel a szülők, a gyermekek és a pedagógusok életében is. Ahogy gyermekünk először lép be az iskola kapuján, egész világ nyílik meg előtte: a tanulásnak és a felfedezésnek az új korszaka. Az őszi hetek ugyanakkor remek lehetőséget teremtenek az együtt töltött minőségi időre is. Az iskolára készülődő közös vásárlások, a könyvek és füzetek forgatása közben vagy a rövidülő nappalok miatt kicsit hamarabb kezdődő esti mesemondás során közelebb kerülhetnek egymáshoz a családtagok.

Természetes, hogy mint korábban minden más jelentős életeseményükben, most is erős támaszává, bölcs kísérőjévé kívánunk válni gyermekeinknek, ehhez pedig szükségünk van könyvekre, segédanyagokra is. Nem könnyű rálelni a megfelelő kiadványokra, amikor válogatás nélkül zúdul ránk a könyvpiac teljes terjedelme, könnyen abba a hibába eshetünk, hogy mennyiséggel pótoljuk a minőségi irodalmat.

Amikor először lapoztam fel a Miklya Luzsányi Mónika és Miklya Zsolt szerkesztésében megjelent irodalmi szöveggyűjtemény-sorozat köteteit és böngésztem a hozzájuk kapcsolódó online segédanyagok között, rögtön arra gondoltam – bár elsősorban pedagógiai munkához készültek –, hogy milyen élvezettel forgathatják ezeket óvodapedagógusok, szülők, családtagok is, ötleteket merítve az évszakok váltakozásának, az év egyházi és nemzeti ünnepeinek megismertetéséhez is, miközben észrevétlenül hozzájárulnak a gyermekek olvasóvá neveléséhez.

levelszarnyak_kalvikiado

Miklya Luzsányi Mónika és Miklya Zsolt: Levélszárnyak. Kálvin Kiadó, 2022. Ajánlott életkor: 1–2. osztály

Fotó: Szabadai-Szentistványi Anna

Az 1–2. osztályosoknak készülő Levélszárnyak ennek a szöveggyűjtemény-sorozatnak az első kötete, amelybe a XX–XI. századi magyar irodalomból válogatott szerzők lírai és prózai műveit válogatták össze az ősz eseményeihez, hangulatához kapcsolódva. Önmagában is teljes értékű olvasmányélményt nyújt szülőnek és gyermeknek egyaránt, sőt, a középsős és nagycsoportos óvodásoknak is bátran ajánlom, a versekkel és mondókákkal őket is játékosan fejleszthetjük.

A gimnáziumi latinnyelv-tanulmányaimból megmaradt egy különlegesen szellemes tankönyv címe: Ludamus una! Vagyis: tanuljunk együtt! Ám a ludus főnévnek két jelentése van: játék és iskola. Tehát játsszunk és tanuljunk együtt! Erre szólít, erre hív a tankönyv, és így máris könnyebb szívvel lapozza fel a diák az ólomnehéznek gondolt tárgyakról szóló könyveket is.

Nem is lehet eléggé hangsúlyozni a játék, a versek és a mesék szerepét a gyermekek fejlődésében. Mindhárom kulcsfontosságú szerepet játszik a nyelvi készségek, szókincs és kiejtés megalapozásában, fejlesztésében. Amíg ők elmerülnek a mesék fantáziavilágában, napról napra fejlődnek általa. A mesék és mondókák ritmusa, a rímek és a memoriterek fejlesztik az emlékezőképességet és a visszamondás képességét, ami által egyre könnyebben ismerkednek meg az őket körülvevő világgal is. Gyarapodik a szókincsük, könnyebben sajátítják el anyanyelvüket, nem is beszélve a ritmusérzékükre kifejtett hatásról.

A Levélszárnyak Pap Kata illusztrációival igazi kincsesbánya mindazoknak, akik szeretnének gyermekeikkel együtt tanulni, szórakozni és elmerülni a nyelv és irodalom varázslatos világába. A szerzők ebben a könyvben a legkedvesebb meséket, mondókákat és verseket gyűjtötték össze, így gondosan válogatott, az évszak jellegzetes eseményeit és szépségeit fejezetekbe tagoló, könnyen forgatható kiadványt nyújtanak át, amely a téli ünnepkör beköszöntéig gazdagon kínál irodalmi élményeket.

És mivel az ősz témája az évszakváltozásokat és a természet szépségeit hozza el a gyerekek számára, a könyv ráadásul segíthet az emberi életben bekövetkező változások megértésében is. Emellett a Református Tananyagfejlesztő Csoport kiadványai, ezek digitális változatai és a hozzájuk készült pedagógiai felhasználási javaslatok is elérhetőek a www.reftantar.hu oldalon, amely az oktatóknak segít a hatékony tanítási és tanulási folyamatok tervezésében és kivitelezésében. Ludamus una!

A cikket elolvashatják a Reformátusok Lapjában is, amelyben további érdekes és értékes tartalmakat találnak. Keressék a templomokban és az újságárusoknál!