Testvérré válni a nyomorúságban

A SELLYEI GYÜLEKEZET KÖSZÖNŐLEVELE

Július 11-én, vasárnap az ószövetségi napi igében azt olvastuk, hogy Salamon királyt álmában ezekkel a szavakkal biztatta az Úristen: „Kérj valamit, és megadom neked!” Az Ormánság településein élő emberek egy ilyen lehetőséget minden bizonnyal bőségesen kihasználtak volna július 9-én, pénteken, amikor hatalmas vihar söpört végig a vidéken. A kérés valószínűleg így hangzott volna: „Uram, csak a házam maradjon meg! Legyen tető a fejem fölött! Ne vesszen oda egy élet munkája!”

Aznap késő délután eddig soha nem látott jégeső zúdult egyik pillanatról a másikra az Ormánság néhány településére. Számtalan épület rongálódott meg, ment tönkre a tojás nagyságú jég miatt Okorágon, Kákicson, Sellyén, Drávaiványiban. Felbecsülhetetlen károkat okozott a negyedórás jégeső a lakóépületekben, az emberi lélekben pedig talán még most sem sikerült feldolgozni a veszteségeket, az elszenvedett traumát. Éppen ezért azon a vasárnapon reménységet, célt, bizonyosságot, vágyakozást kértünk az emberek életébe, hogy békességre leljenek az elszenvedett tragédia közepette.

pecsi_kutato-mento_es_tuzolto_egyesulet_ Sellye

Tetőcserére szoruló ház Sellyén a júliusi vihar után

Fotó: Facebook/Pécsi Kutató-Mentő és Tűzoltó Egyesület

A romok takarítása során újra és újra átéltük, hogy az Úr ma is csodásan működik. Számtalan segítség, építőanyag, természetbeni és pénzbeli adomány érkezett közvetlenül gyülekezetünk részére magánemberektől, alapítványoktól, egyházunk gyülekezeti közösségeitől. Rengeteg adomány érkezett a Magyar Református Szeretetszolgálat révén is gyülekezetünk és falvaink megsegítésére. Hálásak vagyunk Mészáros János Elek művész úrnak, aki jótékonysági koncertet adott templomunkban és a befolyt adományokkal gyülekezetünket támogatta. A közvetlenül gyülekezetünkhöz érkezett adományokból elsősorban egyházi ingatlanjainkat igyekeztünk helyrehozni, kijavítani. A munkálatok még folynak, hiszen bár három hónappal vagyunk az elszenvedett tragédia után, még mindig van mit újjáépíteni. A gyülekezetek áldozatos adományaiból tudtuk kijavítani a Drávaiványiban található fakazettás templomunk tetőzetét, a parókia épületét; részlegesen rendbe tettük a kákicsi templom tetőhéjazatát, az ottani melléképület tetőzetét; Sellyén javításokat végeztünk a parókia, a Barkó-ház és a „féltető” kiülős részének tetőhéjazatán. Az eddig elvégzett javítások összköltsége meghaladja a tízmillió forintot, melynek döntő részét adományokból tudtuk fedezni. A munkálatoknak még nem értünk a végére, hiszen az elvégzett javítások csupán gyors beavatkozások, tűzoltások voltak, hogy valamennyi épületünket minél hamarabb menteni tudjuk a be- és leázásoktól. A kákicsi Kiss Géza-emlékház tetőhéjazatának cseréje még hátravan. Kivitelezését a Magyar Református Szeretetszolgálat végzi a hozzá befolyt adományokból, valamint számos melléképület vár Sellyén még arra, hogy új borítást kapjon a tetőzete.

Isten iránti hálával köszönjük meg egyházunk gyülekezeteinek, tagjainak – akár ismerve, akár ismeretlenül – erejükön felüli, áldozatos adakozásukat, amellyel igyekeztek enyhíteni kárunkat. Hálásak vagyunk az imádságokért, amelyben értünk fohászkodtak Megváltó Urunkhoz, hogy tartsa meg népét az Ormánságban továbbra is reménységben, hitben és Igéje iránti vágyakozásban.

Urunk gazdag áldását kérjük az adományozókra, és kérjük, hogy pótolja vissza nekik mindazt, amit az Ormánság kicsiny népére áldoztak! Testvéri köszöntéssel a sellyei gyülekezet nevében:

Sinkovicz Richárd
lelkipásztor

Spantler Gábor
főgondnok

Sellye, 2021. október 15.