Thália papja lettem

„Mindnyájunkban, színházszerető emberekben időről időre felmerül a kérdés: mi az, amit a színház ad? Én azt gondolom, hogy hitet, az életbe vetett hitet és ennek örömét” – írja Bakos-Kiss Gábor a Győri Nemzeti Színház műsorfüzetében. A reformáció 500. évfordulóján a hajdan protestáns lelkésznek készülő színész Assisi Szent Ferencet alakította Az Úr komédiásaiban, akkor még a budapesti Nemzeti Színházban… Ma a Győri Nemzeti Színház igazgatója. Játszik, rendez, verset mond, közben szülőfalujában presbiter, nem mellesleg három gyermek édesapja.

Korábban többször nyilatkozta, hogy református lelkésznek készült, majd jogot tanult. A palástot és a talárt végül jelmezre cserélte.
Valóban lelkésznek készültem, végül mégsem a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában kezdtem meg a középiskolai tanulmányaimat, hanem Nyíregyházán, a Krúdy-gimnázium matematika tagozatán. Később a szüleim és a tanáraim ösztönzésére tanultam jogot, amit aztán követett a közgazdasági egyetem. Közben Nyíregyházán, majd Budapesten jártam színi stúdióba, ezután 2005-ben felvettek a Színház- és Filmművészeti Egyetemre, ahol 2009-ben végeztem. Így ha nem is református lelkész, de Thália papja lettem.

A színház és a templom, a színész és a lelkész nem éppen egy műfaj.
A személyiségem folyamatosan változott, kereste önmagát, így az előadóművészet lett az életem. Színészként talán még több emberhez el tudom vinni az Igét. A mai napig aktív a kapcsolatom Istennel. A Gondviselővel folyamatosan beszélgetünk, pörölünk egymással, és akarva-akaratlanul, de minduntalan tanúbizonyságot teszek a hitemről nemcsak a magánéletemben, de a hivatásomban is. Most jöttem le a nagyszínpadról, ezúttal Apor Vilmos életének állítottunk emléket a Mindenkinek mindene című előadásunkkal. Ő a győri egyházmegye főpásztora volt. A színpadon ma ismét tanúbizonyságot tehettem a hitemről a város harmadik, immár boldoggá avatott mártír püspöke szerepén keresztül. Szüntelenül ott vannak a kapcsolódási pontok, úgy tűnik, Isten arra predesztinált engem, hogy keressem ezeket a fogódzókat, én pedig örömmel teszem ezt.

Bakos-Kiss Gábor

Bakos Kiss-Gábor, a Győri Nemzeti Színház igazgatója

Fotó: Todoroff Lázár

A református egyháztól sem távolodott el, ma is az apagyi református gyülekezet presbitériumának tagja.
Szülőfalum, Apagy hagyományosan református település. Édesapám jelenleg a gyülekezet főgondnoka, tulajdonképpen megörökölte ezt a tisztséget a nagypapámtól. A dédnagypapám is főgondnok volt, s egyben a falubíró. A mi családunkban nemcsak a keresztnév öröklődik apáról fiúra, hanem a református vallás és a főgondnoki tisztség is. Amikor megkért a gyülekezet előző református lelkésze – akit azóta eltemettünk –, hogy lennék-e a presbitérium tagja, akkor én szabadkoztam, hiszen fizikális értelemben nem tudok aktívan részt venni a gyülekezet életében. Természetesen ha otthon vagyok, elmegyek az istentiszteletre. A lelkészünk akkor azt mondta, hogy „mi annyira büszkék vagyunk rád, hogy megtiszteltetés lenne, ha presbiter lennél nálunk”. Egyébként pedig édesapámon keresztül folyamatosan kontroll alatt vagyok. Ha beszélgetni akar velem, akkor nemcsak atya-fiú viszonyban teheti ezt meg, hanem megszólíthat mint főgondnok a presbitert.

Kamaszként mi vonzotta a lelkészi hivatásban?
A református templom tövébe születtem és mellette nőttem fel, a szó szűkebb és tágabb értelmében is. Takács Tamás bácsi és Emese néni, a gyülekezet lelkipásztorai csodálatosan szervezték meg a gyermek- és ifjúsági közösséget. Iskola után rendszerint a parókián vagy annak udvarán gyűltünk össze, játszottunk, hallgattuk az Igét, vagy épp zenét tanultunk, készültünk az ünnepi műsorokra. Szerettem ott lenni, csodáltam őket, másrészt lenyűgözött az istentiszteletek teatralitása, az úrvacsora rituáléja, a megszólaló orgona, a kitáruló fekete palást, az a fajta csendes önmagamba fordulás, amely a templomban rám talált.

Amikor hazalátogat, akkor doktor úrként, művész úrként vagy igazgató úrként fogadják?
A szülőfalumban csakis Kiss Gabiék fiaként üdvözölnek, a mai napig mindenki Gabikának hív. Az igazat megvallva, jólesik olykor a titulusokat magam mögött hagyni.

Azt mondja, Kiss Gabinak a fia. Hogyan lett Bakos-Kiss?
A színművészeti egyetemre kerülve Kerényi Imre, aki később az osztályfőnököm volt, a harmadrostát megelőzően nekem szegezte a kérdést: „Ha felvennénk, hajlandó lenne-e megváltoztatni a nevét?” Tudniillik Kiss Gábor néven már volt színész a szakmában. Akkor rávágtam, hogy „persze”. Aztán eltelt másfél év, elkerültem Egerbe, az első olyan színházi produkcióba, amelyben színművészetisként számítottak rám. Egyszer csak odalépett hozzám a tanár úr és megkérdezte: „Na, akkor mi lesz a neve?” Azonnal rávágtam, hogy atyai nagymamám leánykori vezetéknevét szeretném felvenni, ő Bakos Jolánként született annak idején. Apagyon mindig büszkeséggel nézem a templomban a szószéket és az úrasztalát borító terítőket, mert azokat a nagymamám nagynénje ajándékozta a gyülekezetnek, beléjük van hímezve: „Adományozta özv. Bakos Péterné Molnár Anna.”

Bakos-Kiss Gábor

Thália papja

Fotó: Todorff Lázár

Bakos-Kiss Gábor 1981-ben született Nyíregyházán. A Jászai Mari-díjas magyar színész, rendező, jogász 2009-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Egyetemen zenés színész szakon, Huszti Péter és Kerényi Imre osztályában. Számtalan zenés és prózai szerepet eljátszott már országszerte, rendezőként is több társulattal dolgozott, az egyik kedvenc szerzője Yasmina Reza francia írónő. 2011-től a debreceni Csokonai Színház, 2014–21 között a Nemzeti Színház társulatának tagja volt. Emellett éveken át kapott a Váci Dunakanyar Színházban színészi és rendezői feladatokat, de az ott töltött utolsó évadokban már az intézmény művészeti vezetőjeként tevékenykedett. 2020-tól a Zenthe Ferenc Színház művészeti tanácsadója, 2021 januárja és júniusa között pedig a Karinthy Színház ügyvezető igazgatója volt. 2021 júliusától a Győri Nemzeti Színház igazgatója, 2018. szeptember 1-jétől a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campusa Rippl-Rónai Művészeti Intézetének osztályvezető tanára, egyetemi adjunktusa.

Végzett jogászként a doktor rövidítését a színészszakmában nem használja, de a jogi tanulmányok most, a színház menedzselésnél jól jöhetnek.
A doktor rövidítése ott van a hivatalos irataimban, az erkölcsi bizonyítványomban, igazgatóként is dr. Bakos-Kiss Gáborként jegyeznek, de a művészi munkáimnál természetesen nem használom ezt a titulust. Valóban egyre többször használom manapság a jogi tanulmányok során megszerzett ismereteket. Most készül az előadó-művészeti törvény legújabb módosítása, felkértek a szakmai bizottság munkájának a vezetésére, és én ennek nagy örömmel teszek eleget. Újabb jogi kalandban van részem ebben a kodifikációs folyamatban.

Két éve, alig negyvenévesen lett a Győri Nemzeti Színház igazgatója. Akkor még Budapesten élt, hiszen a Nemzeti Színház társulati tagja volt. Ma már Győrött él a családjával?
Egy hónap híján voltam negyven, amikor a Győri Nemzeti Színház igazgatója lettem. Nem titok, hogy a feleségem győri, tehát én nemcsak a hivatásomat köszönhetem Győrnek, hanem az életemet, a feleségemet, a gyermekeimet, az anyósomat, és a családom egy része is ebben a városban él. Jelen van a kétlakiság most az életünkben, de ma már igazán győrinek vallhatom magam.

Említi a feleségét. Olvastam, hogy ő katolikus, a házasságkötésük sem volt hagyományos, hiszen egy katolikus pap és egy református lelkész együtt eskette önöket.
Valóban ökumenikus istentiszteleten adtak össze bennünket az apagyi református templomban. A mai napig sok ismerősöm emlegeti, milyen gyönyörű volt hallani a házastársi esküt a római katolikus liturgia és a református szertartás szerint is. Nem kell magyaráznom, hogy én a Istenben nemcsak hogy hiszek, hanem folyamatosan kapaszkodom is. És amikor az esküvőnkön a két pap nem összebeszélve ugyanabból az Igéből kezdett el prédikálni, egyértelmű volt, hogy velünk van az isteni gondviselés. Ahogy ez a Máté evangéliumában is meg van írva: „Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük.”

Bakos-Kiss Gábor

Az első Duna Feszt megálmodója

Fotó: Todoroff Lázár

Szívügye a versmondás. Az egyik olyan, nagy múlttal rendelkező fesztivál elindítója, mint a Kaleidoszkóp VersFesztivál, de említhetnénk a Nemzeti VERSenyt is. Több versszínházi előadásban is részt vett, 2015-ben a Magyar Versmondók Egyesületétől megkapta a „Ki viszi át a Szerelmet” díjat, 2019-ben pedig a Szeleczky Zita-emlékgyűrűt.
Édesanyám óvónő, sok verset, mesét ismertetett meg velem. Iskolai éveim alatt is szívesen szerepeltem, soha nem okozott gondot szavalni, így a költészet az életem részévé vált. Ma is szívesen verselek a gyermekeimmel, de rendszeresen láthatnak az M5 tévécsatorna Vers mindenkinek című műsorában is.

Jelenleg színházat igazgat, rendez, de játszik is. Hogy állítaná fel a sorrendet?
Nem szeretnék rangsorolni. A családomon kívül egyetlen dolog érdekel, a hivatásom. És bármilyen módon, ahova vihetem a színházba vetett hitemet, oda megyek és csinálom. Nekem ez a lételemem. Egy biztos, az Isten mindenekfelett, utána jön a család és a hivatás, annak az ezernyi leágazásával. Mert nem csak igazgató vagyok, egyetemi adjunktusként tanítok is Kaposváron. Az egyetemi osztályommal három gyermekem mellé kaptam még tizenkettőt.

És jut idő a három saját gyerekre?
Jut, persze. Az összes szabadidőm az övék. De a színházi létemben is markánsan jelen vannak, mert az én értelmezésemben a színház életforma, amelynek szerves része a család. Ők akaratlanul is megélik velem együtt. Rendszeresen itt vannak, bejönnek hozzám a színházba, az irodába, együtt nézzük végig az elő­adásokat, bekukkantanak a próbákra, folyamatos pezsgésben vagyunk.

Kevés olyan színház van idehaza, ahol még nem játszott. A Frankie című önálló estjében megmutathatta énektudását is, de több zenei darabban láthatta már a nagyközönség, többek között a Csárdáskirálynőben, a Budapesti Operettszínházban. Ha már a fesztivál szóba jött: anno a Váci Dunakanyar Színház művészeti vezetőjeként segítette a Kis Domonkos Márk által megálmodott V4 Fesztivál és Színházi Találkozó szervezését. Most az ön ötlete alapján rendezik meg az első Duna Fesztet.
Az első igazgatói pályázatomban is megfogalmaztam az elképzelésemet erről a fesztiválról, amely összeköti a Duna mellett fekvő Győr méretű, kőszínházzal rendelkező városokat, mert nemcsak helyi, hanem térségi, országos és nemzetközi vonatkozásban is fontos a színházi élmény. Ehhez létre kell hozni olyan plusz dolgokat, amelyek újra és újra ráirányítják az ország legnagyobb vidéki színházára a figyelmet. Most, hogy Magyarország rendezi a tizedik színházi olimpiát, javasolták, hogy csatlakozzunk a Duna Nemzetközi Színházi Fesztivállal. Én nem is gondoltam volna, hogy ezt ilyen rövid időn belül sikerül létrehozni. Az egyhetes fesztiválon hét társulat mutatkozik be, különböző kísérőprogramokkal szórakoztatjuk majd az érdeklődőket. Írják be a naptárjukba: június 6–11., I. Duna Feszt, amelyet természetesen hagyományteremtő szándékkal indítunk el idén.

Bakos-Kiss Gábor

Az újraválasztott igazgató

Fotó: Todoroff Lázár

Shakespeare A vihar című darabjában Antoniót, Milánó bitorló hercegét játszotta, aki bármire képes azért, hogy a hatalmat megszerezze, megőrizze. A Covid-járvány idején került a Győri Nemzeti Színház élére. Sokan elégedetlenkedtek, most újra bizalmat kapott, ezúttal öt évre hosszabbították meg igazgatói pozíciójában. Hogyan tekint vissza?

Sajnos voltak olyanok is, akik nemcsak elégedetlenkedtek, hanem igyekeztek meg is nehezíteni ezt a váltást. Ezúton kell újra megállapítanom, hogy nem sikerült, sőt, ezzel még több kreatív energiát szabadítottak fel bennem. A járvány közepén jártunk, morális válságban lévő színházat kellett újra társulattá kovácsolnunk, mindezt csak tetézte az energiaválság, amely a legnagyobb vidéki színházat hatványozottan érintette. Mindezek ellenére újabb gyönyörű évadot zárunk, a színészeket huszonhárom év után újra munkaviszonyban foglalkoztatjuk, sikerült újra megnyitnunk a régen bezárt Padlásszínházat, létrehoztuk a Kisfaludy pódiumot, a X. Színházi Olimpián Budapesten kívül mi valósítjuk meg a legtöbb előadást, túl vagyunk a Patchwork Fesztiválon, és gőzerővel készülünk a Duna Fesztre. A Győri Nemzeti Színház valóban megcélozta a legmagasabb szintű művészi színvonalat, és jó úton járunk afelé, hogy néhány év múlva az ország legjobb társulatai között tartsanak bennünket számon. Elképesztően izgalmas két évad áll mögöttem. Hála Istennek most jöhet az újabb öt év, a közgyűlés egyhangú döntése alapján. Fontos az egység és a csapatmunka. Pál világosan ír erről A korinthusiakhoz írt első levelében. Ha egy tag szenved, az összes többi tag is szenved vele. Ha egy tagot megdicsérnek, minden tag örül vele. Itt nincs irigység! Ha azt beengedjük, csak elpazarolja az időnket, lehetőségeinket, ellopja az örömünket. Ha felismerjük a határainkat, és azokra a munkákra figyelünk, amelyeket Isten el akar végezni bennünk, akkor tudunk együtt egységben és harmóniában dolgozni. Így eljutunk a teljes békére, növekedve az elégedettségben és a hálában.

Duna Feszt 2023

Előadások:

EXIT – A nő teste mint csatatér a boszniai háborúban (június 6., kedd, 19 óra, Kisfaludy terem, Tomcsa Sándor Színház)

GATTE GEGRILLT – Férj, pirítva (június 7., szerda, 18 óra, Kisfaludy terem, Stadttheater Ingolstadt)

PASSIÓ – táncelőadás (június 7., szerda, 20 óra, Nagyszínház, Szlovák Nemzeti Táncegyüttes)

ÉNEKES MADÁR (június 8., csütörtök, 19 óra, Nagyszínház, Győri Nemzeti Színház)

LÁTHATATLAN KÖLYKÖK (június 8., csütörtök, 19 óra, Kisfaludy terem, Újvidéki Színház)

THE NAMELESS STAR – A NÉVTELEN CSILLAG (június 9.,
péntek, 19 óra, Nagyszínház, Teatrul Maria Filotti)

BALCAN SYNDROME – BALKÁN SZINDRÓMA (június 10., szombat, 19 óra, Nagyszínház, Drama Theatre „Sava Ognyanov”)

KÜLVÁROS (június 11., vasárnap, 15:00, Nagyszínház, Komáromi Jókai Színház)

A fesztivál részletei: www.gyoriszinhaz.hu.

A cikket elolvashatják a Reformátusok Lapjában is, amelyben további érdekes és értékes tartalmakat találnak. Keressék a templomokban és az újságárusoknál!