Újra találkozhatunk istentiszteleti közösségben

A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsa örömét fejezi ki, hogy 2020. május 18-tól a megfelelő szabályok betartásával már az egész országban tudunk istentiszteleteket tartani.

Az Elnökségi Tanács arra kéri a gyülekezeteket, hogy az egyházközségek elnökségének felelős döntése szerint, az előírt higiéniai és biztonsági szabályok betartásával tartsanak istentiszteleteket – ahol zsúfoltság várható, lehetőleg külön istentiszteleti alkalmat szervezzenek a 65 éven felülieknek.

A szabályozás betartásához a Tiszántúli Református Egyházkerület által közreadott iránymutatások figyelembe vételét javasolják.

nyitott_templom.jpg

Fotó: Balázs Attila / MTI

Eszerint a templomba való belépéskor kézfertőtlenítő használata javasolt, emellett az istentiszteleten kizárólag szájmaszkkal, sállal vagy kendővel eltakart arccal vehetnek részt a gyülekezeti tagok.

A templomban is tartani kell a jogszabályban meghatározott másfél méteres védőtávolságot, ugyanakkor a családtagok és egy háztartásban élők természetesen ülhetnek egymás mellett.

A Tiszántúli Református Egyházkerület elnöksége és esperesi kara az alábbi szabályok betartására hívja fel a figyelmet:

Valamennyi gyülekezetnek rögzítenie kell a helyi védekezési szabályokat. Az alkalmazott védelmi intézkedések meghozatala és betartatása az egyházközség elnökségének feladata és felelőssége. Az elnökség a meghozott intézkedésekről a presbitérium tagjait tájékoztatni köteles.

Az Egyházközségi Védekezési Szabályozásban meg kell határozni, hogy

- egyszerre maximálisan hány fő tartózkodhat a gyülekezet templomában és egyéb gyülekezeti helyiségeiben;

- hányszor és mikor tartanak vasárnapi istentiszteletet;

- hétközben milyen alkalmat és hol tartanak, milyen létszámkorláttal.

Helyszín, részvevők létszáma, alkalom jellege:

 1. A templomokban és istentiszteleti, gyülekezeti helyszíneken is kötelező megtartani a védőtávolságot (1,5 m) a jelenlévők között. A közös háztartásban élők között a védőtávolságot nem kell fenntartani. A távolságtartás érdekében az ülésrend optimálisan úgy alakítható, hogy 1-1 padsort vagy széksort ki kell hagyni.
 2. A templomban, gyülekezeti helyiségekben tartózkodók maximális létszámát – beleértve a szolgálattevőket is (lelkész, kántor, közvetítés esetén technikai személyzet, stb.) – úgy kell kiszámítani, hogy személyenként legalább 4 m²-t kell biztosítani a helyiség hasznos alapterülete alapján, amelyhez hozzá kell számítani a karzatok alapterületét is.
 3. A létszámkorlátozás biztosításához  javasoljuk erre felkészített presbiterek, gyülekezeti tagok bevonását.
 4. Csoportosulások elkerülése érdekében a lehető legtöbb templombejáratot meg kell nyitni, és az alkalmak alatt lehetőleg nyitva kell tartani.
 5. Ha a létszámkorlátozás szükségessé teszi, több istentiszteleti alkalmat kell tartani, az alkalmak között legalább egy órás szellőztetési szünettel.

Egyéb alkalmak, kazuáliák:

 1. Időjárás függvényében javasoljuk templomkerti, szabadtéri istentiszteletek megtartását a 1,5 méteres védőtávolság megtartásával.
 2. Gyermekistentiszteletet, gyermekfelügyeletet lehet tartani.
 3. Úrvacsorai közösséget a gyülekezeti tagok személyes részvételével, további intézkedésig, nem lehet megtartani.
 4. A keresztség sákramentumát ki lehet szolgáltatni a megfelelő védőtávolság és óvintézkedések betartásával.
 5. A konfirmáció megtartása gyülekezeti hatáskör, javasoljuk azok későbbre halasztását.
 6. A házasságkötések megáldására van lehetőség a megfelelő védőtávolságok és óvintézkedések betartásával.
 7. A temetési istentiszteletek megtartása lehetséges a megfelelő védőtávolságok és óvintézkedések betartásával.

Higiéniai szabályok:

 1. Az istentisztelet, gyülekezeti alkalom helyszínét az alkalom előtt és után fertőtleníteni és szellőztetni Különös gondot kell fordítani a kilincsek, korlátok és a mellékhelyiségek fertőtlenítésére.
 2. A bejáratoknál kézfertőtlenítőt kell elhelyezni, melynek használata belépéskor és távozáskor ajánlott.
 3. Az istentiszteleteken, gyülekezeti alkalmakon érintéssel járó köszöntést nem lehet alkalmazni.
 4. Az istentiszteleteken és a gyülekezeti alkalmakon a száj és orr eltakarása kötelező (szájmaszk, kendő, sál), kivéve a szolgálattévőt, arra az időre, amíg igehirdetési és liturgusi szolgálatát végzi. Védőkesztyű alkalmazása ajánlott.
 5. Mivel az éneklés közben levegőbe kerülő lehelet és pára veszélyt jelent, a gyülekezeti éneklés rövid legyen. Az éneklés alatt a száj és orr eltakarása a szolgálattévők kivételével kötelező. Az istentiszteleteken hangszeres kamarazene előadása lehetséges. Énekkari próbát ne tartsanak.
 6. Közösen használt énekeskönyveket, Bibliákat nem lehet kiosztani. Liturgiás lapok, nyomtatott hirdetések nem oszthatók ki.
 7. A perselyeket a kijáratoknál kell elhelyezni úgy, hogy ne kelljen azokat senkinek tartani. A perselypénz megszámolását védőkesztyűben kell végezni.

Életkori szabályok:

 1. Ahol zsúfoltság várható, lehetőleg külön istentiszteletet szervezzenek a 65 éven felülieknek.
 2. A 65 évnél idősebb lelkipásztorok és a krónikus betegségben szenvedő szolgatársak kérhetik az egyházmegye segítségét, hogy egészségük védelme érdekében helyettesítésükről gondoskodjon az illetékes egyházmegye.