Áldjátok Istent szent templomában

Énekek az új énekeskönyvből Szentháromság vasárnapját követően

Az új református énekeskönyv készítői naponta közzéteszik a 2021-ben már kézbe is vehető gyűjtemény egy-egy énekét.

Június 23.: 810. Áldjátok Istent szent templomában

A 150. zsoltár, közismert népi dallamra, egyszerű, de biblikus szöveggel. A zsoltárok világával már a gyermekeket is meg kell ismertetnünk. Az istentiszteleti zsoltárénekek mellett – annak előkészítéseképpen – elsősorban hittanórára, gyermek-istentiszteletre ajánlhatók ezek a népdalzsoltárok.

810.PNG