Az Izráel ezt nyilván mondhatja

Anyaszentegyházról szóló, reformációhoz kötődő énekek

Az új református énekeskönyv készítői naponta közzéteszik a már kézbe is vehető gyűjtemény egy-egy énekét.

Október 20.: 124. Az Izráel ezt nyilván mondhatja

Isten velünk van a szükségben és gyakran, mikor nem is várjuk, hirtelen szabadítja meg az övéit. (Csomasz Tóth K.) Az 1-3. versekben sikerült a múlt idő régies alakját kiváltva érhthetőbbé tenni a szöveget.

124.PNG