Benned bíztam, Uram Isten

Vízkereszt időszakának énekei az új énekeskönyvből

Az új református énekeskönyv készítői naponta közzéteszik a 2021-ben már kézbe is vehető gyűjtemény egy-egy énekét.

Február 8.: 156. Benned bíztam, Uram Isten

In te, Domine, speravi, non confundar in aeternum - azaz: "Te benned bíztam, Uram! Ne szégyenüljek meg soha" A 31. bibliai zsoltár fent idézett latin kezdősora zárja a híres óegyházi himnuszt; a Te Deumot is, így Kodály Zoltán Budavári Te Deumát is. 
Dávid szívből jövő imádságát, Istenbe kapaszkodó bizodalmát mondja el itt, melyhez mi is kapcsolódhatunk és a zsoltár szavai így válhatnak saját imádságunkká. 

Thordai Benedeknek, akinek nevét latinos formában a versfők árulják el, ez az egyetlen, 24 versszakból álló éneke maradt fenn, valószínűleg az 1540-es évekből. A kifogástalan ritmus és a szép költői nyelvezet mellett a versszakonként váltakozó kétféle refrénsor is fokozza az ének vonzóerejét és művészi hatását. Azonkívül az Ó áldandó Szentháromság közismert dallamára minden tanulási nehézség nélkül lehet énekelni. (Csomasz Tóth K.)

uj-enek-156.jpg

Vízkereszti énekeink

Tovább az egyházzenei aloldalunkra!