Csak egyedül a Szentírás

Anyaszentegyházról szóló, reformációhoz kötődő énekek

Az új református énekeskönyv készítői naponta közzéteszik a már kézbe is vehető gyűjtemény egy-egy énekét.

Október 17.: 311. Csak egyedül a Szentírás

A reformáció idején fogalmazódott meg az az öt latin hittétel, mely a reformátorok alapvető teológiai hitét foglalják össze tömören.  A verses feldolgozás 2015 elején született.

311.PNG