Dicsérjétek az Urat! Áldjátok ő szent voltát!

Énekek az új énekeskönyvből Szentháromság vasárnapját követően

Az új református énekeskönyv készítői naponta közzéteszik a 2021-ben már kézbe is vehető gyűjtemény egy-egy énekét.

Június 5.: 150. S Dicsérjétek az Urat! Áldjátok ő szent voltát!

A Mennyei Atya mindenhatóságáról és hatalmáról szóló, énekhanggal és hangszerekkel az ő dicséretét zengő zsoltár.

150.PNG