Hadd zengjen énekszó

Az új református énekeskönyv készítői naponta közzéteszik a már kézbe is vehető gyűjtemény egy-egy énekét.

December 24: 415. Hadd zengjen énekszó

Késő középkori, eredetileg kétnyelvű - latin és anyanyelvű - karácsonyi ének, melyet világszerte, protestáns vidékeken ma is így használnak; ezt jelezzük szimbolikusan a latin kezdősor megtartásával. 
Már az 1. versszak úgy beszél a jászolban szunnyadó Megváltóról, mint fényes Napról, aki a világ világossága. A következőkben a „mennyből érkező gyermek” békességet és vigaszt hoz nekünk, s kitárja számunkra a mennynek ajtaját. A záró, 4. versszak pedig az égiek lelkendező örömét idézi, ahol angyalének zeng és ujjong minden szent, és szól a hárfa húrja, meg a halleluja. (Draskóczy L.)
A mondanivaló mellett figyeljünk az ének tempójára is! A 6/4-es ütemmutató fölötti pontozott fél értékű kiskotta azt jelzi számunkra, hogy egy ütemben tulajdonképpen csak két mérőütés van.

Képernyőfotó 2021-12-20 - 10.44.03.png