Hálát adok, Uram, az életért!

Énekek az új énekeskönyvből Szentháromság vasárnapját követően

Az új református énekeskönyv készítői naponta közzéteszik a 2021-ben már kézbe is vehető gyűjtemény egy-egy énekét.

Július 16.: 804. Hálát adok, Uram, az életért!

Határkőnél hittel megállni, / határköveknél visszanézni,
hálás szívvel múltat idézni: / csodákra emlékezni jó!


Meglátni, hogy minden utunkat / hű és hatalmas kéz vezette,
javunkra szolgált minden tette: / csodákra emlékezni jó!


Látni, hogy át viharon, vészen / hű Mesterünk hogyan segített,
éjekre fényt hogyan derített: / csodákra emlékezni jó!


Határköveknél hálát adni, / és hallelujás köszönetben
méregetni, mi mérhetetlen: / csodákra emlékezni jó!


Messzi évekre visszanézni, / és számbavenni ezer áldást,
erőt, kegyelmet, megbocsátást: / csodákra emlékezni jó!


Hallelujás hálaadással / leborulni egy határkőre,
s elindulni hittel előre, / amerre hív az égi szó.
(Túrmezei E.)

804.PNG