Hogy eljött az időknek teljessége

A karácsonyi ünnepkör énekei az új énekeskönyvből

Az új református énekeskönyv készítői naponta közzéteszik a 2021-ben már kézbe is vehető gyűjtemény egy-egy énekét.

Január 7.: 407: Hogy eljött az időknek teljessége

Énekeskönyvünk egyik legszemélyesebb Krisztus-élményt nyújtó, legköltőibb, mégis méltatlanul elfeledett éneke! E gyönyörű, hitvallásos éneket eddig azért nem használtuk, mert nem volt ott a dallama, másrészt a megadott dallam sem közismert. Most a 8. zsoltár dallamával énekelhetjük, mellyel szinte szárnyra kap Szőnyi Benjámin hódmezővásárhelyi lelkész szövege. Mivel a 8. zsoltár csak négysoros dallam, kétszer kell elénekelni a 8 soros szövegre.

Szőnyi szövegeit egyszerre jellemzi a biblikusság és a személyes mondanivaló – jó példája ennek a Kapuk, emelkedjetek adventi dicséret – mely a magyarországi pietizmus egyik legfontosabb költőjévé avatja őt. A hét tartalmas versszakból figyeljünk a negyedikre, mely a karácsony titkát a legmélyebben és legmeghatóbban így ragadja meg: Nem gondolál szent gyönyörűségeddel, Csak azzal, hogy jót tégy ellenségeddel; Csuda, hogy annak Istene lettél, Kinek teljességgel nem kellettél.

karacsonyi-enek-407-1.jpg
karacsonyi-enek-407-2.jpg

Karácsonyi énekeink

Tovább az egyházzenei aloldalunkra!