Jer, dicsérjük e szent napon a mi Urunkat

Az új református énekeskönyv készítői naponta közzéteszik a már kézbe is vehető gyűjtemény egy-egy énekét.

December 29: 409. Jer, dicsérjük e szent napon a mi Urunkat

Batizi András karácsonyi dicsérete először Váradon 1566-ban jelent meg, de 1806-ig minden énekeskönyvünkben megtaláljuk. Huszonöt verséből nyolcat válogattunk ki. Igazi reformátori karácsonyi ének: középpontjában a tiszta igei tanítás világos megfogalmazása áll: Atya Isten ő szent fiát nem azért küldé, e világot hogy megítélje és elveszítse, de megtartsa, szabadítsa és üdvözítse. (Csomasz Tóth Kálmán)
Az ének eddigi ismeretlenségének minden bizonnyal egyik oka a kottakép: a negyedekkel leírt dallam indokolatlanul lassú tempót sugall. Históriás, elbeszélő típusú dicséreteinket négyes nyolcadcsoportokat egybefoglaló nyolcadgerendákkal jó lejegyezni, így tettünk ebben az esetben is.

Képernyőfotó 2021-12-20 - 11.53.16.png