Jézus édes emlékezet

Vízkereszt időszakának énekei az új énekeskönyvből

Az új református énekeskönyv készítői naponta közzéteszik a 2021-ben már kézbe is vehető gyűjtemény egy-egy énekét.

Január 24., Vízkereszt utáni 3. vasárnap: 446. Jézus édes emlékezet

A lelki élet evangéliomi erejének, valóságának és szépségének fénylő bizonysága az ima és ének. Ahol imádkozik és énekel az emberi szív, ott élő forrás a hit, Istennel való személyes, lelki közösség a vallás, megtartó és átalakító erő a keresztyénség.

Ráday Pál Lelki hódolás című 1715-ös könyvecskéjének újrakiadásakor írta le e gondolatokat Csekey Sándor. A kiadás 1942-ben, Ravasz László püspök 60. születésnapjára valósult meg.  Énekünk erdetileg 52 (!) versszakkal e kiadvány végén szerepel. A könyv digitális változata itt található

A Lelki Hódolás írója - írja a továbbiakban Csekey professzor a kiadás előszavában -, Ráday Pál (1677-1733), a XVIII. század egyik legkiválóbb magyarja, II. Rákóczi Ferenc éleseszű diplomatája, a Ráday Könyvtár megalapítója, a Recrudescunt kezdetű nevezetes manifesztum és több más munka ismert írója. Államférfi, tudós és költő. Az imádkozó magyar nagyszerű típusa. Élete és sokoldalú munkássága elválaszthatatlan a magyar ref. egyház XVIII. századi történelmétől.

uj-enek-446.jpg

Karácsonyi és vízkereszti énekeink

Tovább az egyházzenei aloldalunkra!