Kelj fel, kelj fel fényes nap

Anyaszentegyházról szóló, reformációhoz kötődő énekek

Az új református énekeskönyv készítői naponta közzéteszik a már kézbe is vehető gyűjtemény egy-egy énekét.

Október 21.: 587. Kelj fel, kelj fel fényes nap

Az ének szövege három különböző költeményből származik, mégis teljes gondolati egységet érzünk a versszakok között. Az  összeállítás Otto Riethmüller (1889–1938) lelkésztől származik, aki a Hitvalló Egyház (Bekennende Kirche) tagja volt, és ifjúsági vezetőként is dolgozott. (Ecsedi Zs. nyomán) Bővebben 

A német-svájci reformátusokat követve a dallamot M. Weiße énekeskönyvéből vettük.

587.PNG