Magasztalja az én lelkem Az Urat mind éltiglen

Az új református énekeskönyv készítői naponta közzéteszik a már kézbe is vehető gyűjtemény egy-egy énekét.

December 21: 383. Magasztalja az én lelkem az Urat mind éltiglen

Amikor Erzsébet, Keresztelő János anyja a Szentlélek erejével felismeri Máriában „az ő Urának” leendő anyját, a Jézust szíve alatt hordó Mária is eltelik a Lélek megvilágosító erejével és prófétikus szavakkal dicséri Istent. A latin bibliafordítás kezdőszava után Magnificatnak nevezett magasztaló ének „mondataiban lépten-nyomon az Ószövetség zsoltárainak megfogalmazásaival találkozunk. A beteljesedés küszöbén a hálás lelkek az ígéretek szavait szólaltatják meg: így tesznek nyomatékos-ünnepélyes formában bizonyságot az ígéretek Istenének hűségéről.” – írja a Jubileumi kommentár. A keresztyén egyház hagyományában a Magnificat az alkonyati, esti imaórában kapott állandó helyet, ez magyarázza a szöveg számtalan zenei feldolgozását. Legismertebb minden bizonnyal Bach Magnificatja, de hallgassuk meg más szerzőktől is, pl. az angol Henry Purcelltől, aki angol nyelven dolgozta fel Mária énekét.

Képernyőfotó 2021-12-20 - 10.30.45.png