Nagy hálát adjunk az Atya Istennek

A vízkereszti időszak énekei az új énekeskönyvből

Az új református énekeskönyv készítői naponta közzéteszik a 2021-ben már kézbe is vehető gyűjtemény egy-egy énekét.

Január 11.: 222: Nagy hálát adjunk az Atya Istennek

Új énekeskönyvünkben máshol – istentiszteleti főénekek között – szereplő dicséretünk régen a vízkereszti énekek között szerepelt. Most eredeti, három verssel bővebb szövegével közöljük és így énekelhetjük. A most fölvett versek (4–6.) a mennyei Atyának Fia megkeresztelésekor elhangzott bizonyságtételét idézik
fel a Mt 3,16–17 alapján.

uj-enek-222.jpg

Karácsonyi és vízkereszti énekeink

Tovább az egyházzenei aloldalunkra!