Ó, népeknek Megváltója

Az új református énekeskönyv készítői naponta közzéteszik a már kézbe is vehető gyűjtemény egy-egy énekét.

December 19: 374. Ó, népeknek Megváltója

A te jászlad immár fénylik – Az Úr közel! Új énekeskönyvünk adventi fejezetének negyedik adventi himnusza e szavakkal kapcsolódik a 4. adventi vasárnap Fil 4,4-ből vett alapigéjéhez. Az ének a Jöjj, népek Megváltója – Luther-korál ősi, középkori formája. Magyar szövegével az oppenheimi Biblia énekfüggelékében jelent meg 1612-ben.
Énekeskönyvünkben ez az egyetlen, gregorián notációval lejegyzett dallam, melyről Csomasz Tóth Kálmán így ír: „A dallamot a nyugodt beszéd természetes tempójában, a szöveg értelmes hangsúlya szerint tagolva énekeljük, a hajlított hangokat ne rövidítsük meg.”
Figyeljünk a második sorban történt kis változásra; a dallam most fokozatosan emelkedik, nem töri meg tercugrás. Ez a himnusz legelterjedtebb dallamváltozata, mely még két másik szöveggel szerepel most énekeskönyvünkben: a karácsonyi, valamint a Vízkereszt idején című fejezet elején.

Képernyőfotó 2021-12-17 - 9.47.53.png