Hű pásztorunk, vezesd

Vízkereszt időszakának énekei az új énekeskönyvből

Az új református énekeskönyv készítői naponta közzéteszik a 2021-ben már kézbe is vehető gyűjtemény egy-egy énekét.

Január 29.: 291. Hű pásztorunk, vezesd

Ennek az éneknek alapszövege Alexandriai Kelemen egyházatya egyik himnusza, mely eredetileg a szerző „Paidagogosz” (magyarul: Nevelő) – című etikai munkája végén található. Kelemen, pogány nevén Titus Flavius Clemens (kb. 170-220), a keleti egyházatyák egyik legkiválóbbja, az alexandriai „katekhetikai iskola” jeles tanítója volt. ... himnuszának ez a részlete Krisztust, a mi pásztorunkat (Ján. 10. r.) helyezi a középpontba. (Csomasz Tóth K.)

uj-enek-291.jpg

Vízkereszti énekeink

Tovább az egyházzenei aloldalunkra!