Szép, tündöklő hajnalcsillag

Vízkereszt időszakának énekei az új énekeskönyvből

Az új református énekeskönyv készítői naponta közzéteszik a 2021-ben már kézbe is vehető gyűjtemény egy-egy énekét.

Január 17., Vízkereszt utáni második vasárnap: 445. Szép, tündöklő hajnalcsillag

A 45. bibliai zsoltár barokkos pompájú, szabad átköltése. Eredeti címe szerint: „A hívő lélek menyasszonyéneke Jézus Krisztusról, az ő mennyei vőlegényéről: Dávid próféta 45. zsoltárára”.

Valóban, a dicséret közbülső versei a bibliai zsoltár, az Isten Felkentjére és annak Menyasszonyára szerzett dicsérő éneknek a vőlegény–menyasszony szimbolikáját adják, de már újszövetségi kontextusban: a Jel 21,2 alapján a vőlegény nekünk Krisztus, az ő menyasszonya pedig a hívő ember, illetve az egyház. A korál keretversei, az első és utolsó vers alapjául nem a 45. zsoltár, hanem a Jelenések könyvének versei (22,16 és 22,13) szolgáltak. (Papp Anette)
Új énekeskönyvünkben most elmaradt a túlságosan részletező 2-3. vers, a dallam első felét pedig a korál eredeti ritmusához közelítve, az összefogottabb, lendületesebb éneklés érdekében igazítottuk.

uj-enek-445.jpg

Karácsonyi énekeink

Tovább az egyházzenei aloldalunkra!