Új világosság jelenék

Az adventi ünnepkör énekei az új énekeskönyvből

Az új református énekeskönyv készítői naponta közzéteszik a hamarosan megjelenő gyűjtemény egy-egy adventi énekét. A teljes fejezet és további részletek egyházzenei aloldalunkon érhető el.

Adventi 1. vasárnapja (november 30.): 371. Új világosság jelenék

Énekeskönyvünk első adventi dicsérete egészen 1806-os elhagyásáig számos graduálkönyv és gyülekezeti énekeskönyv első lapján szerepelt. Szövege egy középkori, Árpádházi Szent Erzsébetről szóló latin himnusszal rokonítható, annak első két sorával – Új világosság jelenék, Régi tévelygés csendesedék – szóról szóra megegyezik. A következő sor már eltér a középkori himnusz szövegétől, de az „Isten igéje” kifejezés itt nemcsak a karácsonykor testet öltött Fiúról szól, hanem arról az új világosságról is, amely az Isten igéjét ismét központi helyre emelő reformációban ragyogott fel. Eme második, hitvallásos jelentése miatt kerülhetett a himnusz az énekeskönyvek első lapjaira. Egyházzenei aloldalunkon bővebben is olvashatnak az énekről.

advent01.JPG

Adventi énekeink

Tovább az egyházzenei aloldalunkra!