Uram, a te ítéletedet adjad a királynak

Vízkereszt idejének énekei az új énekeskönyvből

Az új református énekeskönyv készítői naponta közzéteszik a 2021-ben már kézbe is vehető gyűjtemény egy-egy énekét.

Január 13.: 72. Uram, a te ítéletedet adjad a királynak

Messiás-zsoltár, mely Isten országára és magára a Messiásra vonatkozó jövendölésként az igazi uralkodó alakját rajzolja meg. „Ne szűnjünk meg ezzel a zsoltárral  fohászkodni — különösen egy új esztendő kezdetén —, hogy érvényesüljön napjainkban és világunkban az isteni igazság és megítélés! Annál is inkább, mert minden kornak és társadalomnak szüksége van vezetőre, nevezzék akár elnöknek, akár fejedelemnek." - írja Fekete Csaba, aki hozzáteszi: "Az eszményi uralkodót személyes és közösségi életünkben csak a békesség fejedelme, csak Isten küldötte, Jézus Krisztus mint földi ország nélküli király testesíti meg.”

zsoltar-72.jpg

Karácsonyi és vízkereszti énekeink

Tovább az egyházzenei aloldalunkra!