Urunk nagy nevét áldja a világ

Énekek az új énekeskönyvből Szentháromság vasárnapját követően

Az új református énekeskönyv készítői naponta közzéteszik a 2021-ben már kézbe is vehető gyűjtemény egy-egy énekét.

Július 20.: 806. Urunk nagy nevét áldja a világ

A 96. zsoltár közismert népi dallamra, egyszerű, de biblikus szöveggel – elsősorban hittanórára, gyermek-istentiszteletre.

806.PNG