Várj ember szíve készen

Az adventi ünnepkör énekei az új énekeskönyvből

Az új református énekeskönyv készítői naponta közzéteszik a jövőre már kézbe is vehető gyűjtemény egy-egy adventi énekét. A teljes fejezet és további részletek egyházzenei aloldalunkon érhető el.

Advent 16. napja (december 14. héftő): 390: Várj ember szíve készen

Legismertebb adventi énekünk szövege Ézsaiás próféciáján (Ézs 40,3–11) alapszik, amelyet Máté evangéliuma Keresztelő Jánosra mutatva így idéz: „Kiáltó szava hangzik a pusztában: Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit!” (Mt 3,3) 

Igen tömör és tartalmas a négy versszak szövege. Az első vers türelemre int: várj, mert Isten cselekszik! Ő gondoskodik a megoldásról, amely megtöri az ősi átkot, és elhozza a fényt, az üdvösséget. A második vers már cselekvésre szólít. Ám ez az előző vers nélkül csak céltalan kapkodás lenne, mert csak akkor lehet eredményes az útkészítés, ha tudjuk, ki az, akit várunk, és honnan érkezik. A harmadik vers szövege befelé fordul, önvizsgálatra indít, a záró vers pedig – mely későbbi hozzátétel – ezt folytatva a hívő szív alázatos könyörgését fogalmaz­za meg.

Az új énekeskönyvben más korálénekekhez hasonlóan hosszabb; negyed értékekben találjuk a dallamot.

advent-enek-390.jpg

Adventi énekeink

Tovább az egyházzenei aloldalunkra!