Végtelen irgalmú Isten, hozzád kiáltok

Böjt és nagyhét időszakának énekei az új énekeskönyvből

Az új református énekeskönyv készítői naponta közzéteszik a 2021-ben már kézbe is vehető gyűjtemény egy-egy énekét.

Március 12.: 187. Végtelen irgalmú Isten, hozzád kiáltok

A reformáció századában a zsoltárok közül az 51-ik mellett legtöbb énekírót a latin kezdetű szavairól De profundis-nak nevezett 130. zsoltár ihlette meg. Ez az énekünk is a hatodik bűnbánati zsoltárnak nevezett 130-iknak az átköltése, melynek versfőiből - VIFALVI - a szerző neve is kiolvasható. (Csomasz Tóth K.)

uj-enek-187.jpg

Böjti és nagyheti énekeink

Tovább az egyházzenei aloldalunkra!