375 éves az Öreg graduál

 

Európai kulturális kincs és anyanyelvű istentisztelet címmel szervez konferenciát a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet április 8–10-én az évforduló alkalmából.

Az 1636-ban kiadott Öreg Graduál olyan liturgikus könyv, amely tartalmazza az úrvacsorás istentiszteleteken, a reggeli és esti imaórákon énekelt, magyar nyelvű gregorián tételeket. Az Öreg Graduál és az ehhez hasonló 16. századi könyvek az európai protestantizmus liturgiai fejlõdésének egyedi jelenségét bizonyítják, éspedig azt, hogy az anyanyelven énekelt gregorián tovább élt a magyar nyelvterületen. Ezt az éneklési módot a 18. századig gyakorolták, tehát viszonylag hosszú ideig meghatározta mind a református, lutheránus, mind pedig az unitárius egyház istentiszteleteinek rendjét.

Az elõadások mellett lesz gyakorlati bemutató is a gregorián liturgiából a reggeli, ún. prima és az esti, ún. vespera istentiszteleti alkalmakra. Az elõadások teljes szövegét a tervek szerint a Református Szemle című tudományos teológiai folyóirat fogja megjelentetni. A konferenciára lelkészek, kántorok, egyházzenészek, teológusok és gyülekezeti tagok jelentkezését várják.

A konferencia meghívója és részletes programja