A felvidéki reformátusok is csatlakoztak a Magyar Református Egyházhoz

A Generális Konvent temesvári ülése egyhangúlag döntött a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház (SZRKE) csatlakozásáról a Magyar Református Egyházhoz. A felvidéki egyház vezetői aláírták a ratifikációs csatolmányt, ezzel tovább bővült a 2009. május 22-én létrejött Kárpát-medencei magyar református egység.

Az SZRKE május 12–14. között tartott zsinati ülésén döntött a fenntartással való csatlakozásról a Magyar Református Egyházhoz. A ratifikációs csatolmány ünnepélyes aláírására a temesvári GK ülésen került sor.

„2009-ben nem lezártunk, hanem elindítani szerettünk volna egy folyamatot, hogy később is legyen mód csatlakozási szándék kinyilvánítására” – mondta Bölcskei Gusztáv, az MRE Zsinatának lelkészi elnöke. Fazekas László, az SZRKE püspöke pedig ismertette a csatlakozásról állást foglaló zsinati határozatot.

kép

„Kétféle érzés van bennem, amikor itt állok. A szívemben ott az öröm, hogy 2009. május 22. után, amikor nem ratifikáltuk az alkotmányt, most itt állhatok az egyetemes egyház zsinati határozatával, és arra készülünk főgondnok testvéremmel. hogy aláírjuk az alkotmány. Két év vívódás után úgy tűnt, találtunk olyan megoldást, amely elősegíti a békességes csatlakozást a magyar református egyházhoz, ezt a zsinaton ratifikációs csatolmányként előterjesztettünk, és a Generális Konvent Elnökségével és jogi bizottságával is egyeztettük. Ez viszont ellenérzést váltott ki szlovák testvéreinktől, ezért a másik érzésem az aggodalom, mert nem tudjuk, hogy az aláírás után mi következik” – fogalmazott a püspök.

Beszélt a májusi, hanvai zsinatot követő negatív médiakampányról, de kijelentette: érvényes zsinati döntéssel felhatalmazást kaptak arra, hogy Magyar Református Egyház alkotmányát a ratifikációs csatolmány formájában aláírják, amely biztosítja a szlovák egyháztagok függetlenségét, de megmaradó testvéri egységét a magyar egyházmegyékkel az SZRKE kebelében.

„Számunkra pedig ez azt biztosítja, hogy magyar református testvéreinkkel egy közösségben is élhetünk” – tette hozzá Fazekas László, és kérte a Generális Konventet, hogy szavazásukkal támogassák teljes jogú taggá válásukat.

A Konvent plenáris ülése egyhangúlag jóváhagyta a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház csatlakozását a Magyar Református Egyházhoz.

kép

Fazekas László püspök és Fekete Vince főgondnok aláírta a ratifikációs csatolmányt, amit a testület néma felállással, majd a 90. zsoltár eléneklésével üdvözölt.

Bölcskei Gusztáv a május 22-i egységesítő menetéről idézte Pap Géza erdélyi püspök szavait: „Isten hozott benneteket, nagyon régen vártunk már rátok.” A tiszántúli püspök az aláírás után bejelentette, hogy a csatlakozás megtörtént, és Isten áldását kívánta a kiegészült testület közös munkálkodásukra.

kép

A Konvent temesvári ülésen bejelentett csatlakozási szándékokkal kapcsolatban Bölcskei Gusztáv kijelentette, hogy a GK Elnöksége keresni fogja a mindenki számára megfelelő megoldást.

Bagdán Zsuzsanna, fotók: Barcza János

Valamennyi írásunk a Generális Konvent temesvári plenáris üléséről:
Véget ért a Generális Konvent idei plenáris ülése
Isten bennünk és velünk épít – megkezdte plenáris ülését a Konvent
A Generális Konvent temesvári plenáris ülésének zárónyilatkozata
Nemzetpolitikai tabudöntögetés - Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár előadása
A Kárpát-medencei reformátusság szerves része vagyunk - interjú Csáti Szabó Lajos horvátországi püspökkel
Elnökségi üléssel kezdődött Temesváron a Generális Konvent tanácskozása