A Harangszó júliusi első számából

A királyhágómelléki reformátusok lapjának következő számában, egyebek mellett a szilágyballai reformátusok címeres zászlajának avatásáról és a lelkészfeleségek Szatmáron tartott találkozójáról olvashatunk. A lap négy oldalas ifjúsági mellékletet is tartalmaz.

 

A királyhágómelléki reformátusok lapjának következő számában, egyebek mellett a szilágyballai reformátusok címeres zászlajának avatásáról és a lelkészfeleségek Szatmáron tartott találkozójáról olvashatunk. A lap négy oldalas ifjúsági mellékletet is tartalmaz.

képKét, nem hirdetett, hanem látott prédikációról számol be Lukács József, a családi értékekkel kapcsolatos írásában, a lap címoldalán. A szerző egyebek mellett rámutat: „Jézus családjának hűséges tagjai kell legyünk, hogy családjaink számára Jézus ne feszültség forrása, hanem összekapcsoló, megtartó erő legyen és maradjon.” A Harangszó vezércikkét Veres Piroska jegyzi, Az utolsó szőlőtőkék címen.

A Református élet rovatban a szilágyballai gyülekezeti címeres zászló elkészültét megelőző gondos kutatómunkát, illetve az avatási ünnepséget  ismerteti Boros Árpád. Elvárások kereszttüzében – e sokatmondó cím alatt olvasható a lelkészfeleségek Szatmáron tartott találkozóját ismertető tudósítás.

Botos András szalacsi lelkipásztorra emlékezik a Mementó rovatban Nagy Andrea.

Várad első, 445 éve nyomtatott énekeskönyvére emlékeztek a Festum Varadinum keretében. Az emlékező istentisztelet részleteit Veres Kovács Attila ismerteti az Éneklő egyház rovatban.

Hidalmási munkatársképző táborba hívja gyülekezeteink presbitereit és tagjait a Presbiteri Szövetség. Részletek a lap Presbiter oldalán olvashatók. Ugyanott Venter Miklós az aradi egyházmegye presbiteri konferenciájáról számol be.

A Mozaik oldalon Csíki Sándor jegyzete, Makay Botond anekdotája és a nemrég megjelent Szigorúan titkos evangélium második kötetének ismertetője olvasható.

A lap négy oldalas ifjúsági mellékletet is tartalmaz, melyben egyebek mellett a Debrecenben tartott Kárpát-medencei szintű ifjúsági találkozóról, egy rendhagyó szilágylompérti konfirmációról, a Fekete-Körös menti ifjak találkozójáról, a völcsöki ifjúsági találkozóról és szeretethídról, valamint az idei EMI-táborról olvashatunk.

A Harangszó megrendelhető és megvásárolható a református lelkészi hivatalokban. A lap a világhálón a harangszo.blogspot.com oldalon olvasható.