A Harangszó márciusi első számából

 

A böjti időszakhoz kapcsolódó írásokat találhatunk és egy marosvásárhelyi református házaspár dél-ázsiai külmissziói szolgálatáról is olvashatunk a Királyhágómelléki Református Egyházkerület gyülekezeti lapjában.

kép„Mely az léleknek orvossága” – Károlyi Gáspár 16. század végén kelt írásával ajánlja a Szentírás naponkénti olvasását a címoldalon kezdődő bibliavasárnapi összeállítás egyik cikke. A továbbiakban szó esik még a Vizsolyi Bibliának a magyarság és a magyar nyelv megmaradásában játszott szerepéről, valamint arról, hogy a Szentírás manapság is a legnépszerűbb magyar nyelvű könyvnek számít.


A vezércikk is a Szentírásra fókuszál: Bibliára szomjúhozzunk címen jegyzi írását Szőnyi Levente, a Szilágysomlyói Egyházmegye esperese.

A böjti időszakhoz kapcsolódnak A Lélek csendje és a nemrég indult „Épüljetek fel lelki házzá” rovatban szereplő írások.

Egy szatmárnémeti református óvodai jubileum kapcsán ismerteti az Árva Bethlen Katáról elnevezett intézmény elmúlt évtizedét, a Református élet rovatban Muszka Sára.

Nagy hagyományokkal rendelkezik az Egyesült Államokban a Nemzeti imareggeli intézménye, ahol a többezer meghívott előtt elhangzó beszédekben elsősorban vallásról és hitről esik szó. A lap Kitekintő rovata az 59. alkalommal megtartott imareggeli eseményeit összegzi.

Krisztust hirdetni Nepálban - a Misszió rovatban induló riportsorozat egy marosvásárhelyi református házaspár dél-ázsiai külmissziói szolgálatát ismerteti. Munkájukat erdélyi és partiumi református gyülekezetek segítik.

A Presbiter-oldalon folytatódik A presbiter feladata című sorozat, míg a Hegyközi gyülekezetek presbiterképzéséről Tóth Zsigmond tudósít.

A Mozaik-oldalon található jegyzetében az újrahonosítást üdvözli Varga Károly, nagybányai esperes. A lapszámban Reményik Sándor és Pataki István egy-egy verse olvasható.

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület gyülekezeti lapja megrendelhető és megvásárolható a lelkészi hivatalokban. A lap a világhálón a harangszo.blogspot.com címen olvasható.