A Kálvinista Szemle júniusi számáról

 

Pünkösdi írásokat közöl és a Zsinat májusi üléséről is beszámol egyebek mellett a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hivatalos lapja.

Pünkösdi témájú vezércikkel indít a lap: Vámos Béla felsőpatonyi lelkipásztor arról ír, hogy mindenkinek szüksége van a Szentlélekre. Szenczi László egy áldott pünkösdi küldetésére emlékezik, illetve egy vers is Szentlelket hívja segítségül.


A lap tudósításban számol be a Zsinat májusi üléséről, amelyen döntés született az SZRKE csatlakozásáról a Magyar Református Egyházhoz. Közli Géresi Róbert ott elhangzott igehirdetését, amely a hitből fakadó hűségről szólt. Ugyancsak a hűség a témája a szmirnai gyülekezetnek címzett levél magyarázatának, ami Ján Janovčík nyugalmazott püspökhelyettes tollából jelent meg.

Az olvasók megismerkedhetnek az alsómihályi gyülekezettel, illetve leányegyházaival: Legenyével és Bistével. A szádalmási nőegylet tizenöt éves tevékenysége és az abaúj-tornai egyházmegye elmúlt éve számadásként került az olvasók elé.

A lapszám közli az SZRKE állásfoglalását a házasság intézményéről, illetve a Zsinat lelkészi és világi elnökének körlevelét a Magyar Református Egyházhoz való csatlakozással kapcsolatban. Megismerteti az olvasókat a Zsinati Tanács 19. ülése, illetve a Zsinat 4. ülése határozataival. A tudósítások közé többek közt besorolást nyert egy vágfarkasdi ifjúsági nap, a III. Visszhang zenés nap (amit egészségükben károsodott személyeknek Ipolypásztón szerveztek meg), egy zselízi és egy rudnai evangelizáció, a Szlovákiai Magyar Református Lelkészegyesület tisztújító közgyűlése.

A Kálvinista Szemle júniusi száma előzetest közöl az első zempléni egyházmegyei napról és a 9. országos hitmélyítő csendeshétről, felhívja a figyelmet több ifjúsági táborra és alkalomra, ajánlja a Kálvin Kiadó három új könyvét, gazdag híranyag is olvasható benne, illetve mellékletként hoz a Zsinat által elfogadott két törvényt.