A Kárpát-medencei reformátusság szerves része vagyunk

A Generális Konvent elnökségének meghívására a testület június 21–22-i temesvári ülésére ellátogattak a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház küldöttei is: Csáti Szabó Lajos püspök, valamint Szenn Péter missziói előadó. Kérdéseinkre a közösség áprilisban megtartott zsinatán megválasztott új egyházvezető válaszolt.

Milyen formában vesz részt a Generális Konvent (GK) ülésén?

Meghívott vendégként. A Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház (HRKKE) összes gyülekezete, a cseh és horvát közösségeinket is beleértve, nagy örömmel fogadta a GK elnökségének meghívását. Mi, horvátországi reformátusok nemzeti hovatartozástól függetlenül úgy gondoljuk, hogy a Kárpát-medencei reformátusság szerves része vagyunk. Már vidékünk nagy reformátora, Sztárai Mihály sem tett különbséget az ott lakók között a nemzetiségük alapján.

Mikortól vehet részt a horvátországi reformátusság egységesen és teljes jogú tagként a Konvent munkájában?

Az egység jelenleg is adott. Személyes ellentétek, egyéni érdekek ezt még nem teszik teljesen felhőtlenné, de az egyháztagok többsége már visszatért a HRKKE kebelére.

kép

Csáti Szabó Lajos püspök és Kel József főgondnok

Nincs akadálya tehát a csatlakozásnak?

Mindenesetre nem rajtunk múlik. Mint az előbb említettem, a HRKKE a Kárpát-medencei reformátusság szerves részének, a horvátországi magyarság tartóoszlopának tartja magát.

Áprilisban tisztújító zsinatot tartottak az egyházukban. Úgy tudjuk, az ön beiktatását októberre tervezik. Miért várnak addig?

Szeretnénk, ha a beiktatás aktusa olyan súllyal bírna, ami méltán tükrözné a magyar reformátusság egységét. Ezért szeretnénk, ha a Kárpát-medence összes református egyházvezetője ott lenne ezen az alkalmon. Ez sem rajtunk múlik, hanem azon, hogy a püspök és főgondnok urak miként fogadják a meghívásunkat, illetve hogy mikorra sikerül velük időpontot egyeztetni.

A viszonylagos kései beiktatás nem vet fel legitimációs kérdéseket?

Az ünnepélyes beiktatás csak egy formai aktus. A választás és a hivatalátadás megtörtént, tehát az új vezetés hivatalgyakorlása a református egyházjog szerint már most is teljesen legitim. Egyúttal megjegyzem: a napokban a horvát államfő fogadásán vettem részt, ahol a horvát kormányfővel is volt alkalmam találkozni. Múlt héten pedig a magyar kormány is felvette a hivatalos kapcsolatot egyházunkkal Szászfalvi László egyházügyi államtitkár személyén keresztül. Örömmel fogadtuk a budapesti kabinet részéről az irányunkba tanúsított nyitottságot.

Kiss Sándor

Valamennyi írásunk a Generális Konvent temesvári plenáris üléséről:
Véget ért a Generális Konvent idei plenáris ülése
A felvidéki reformátusok is csatlakoztak a Magyar Református Egyházhoz
Isten bennünk és velünk épít – megkezdte plenáris ülését a Konvent
A Generális Konvent temesvári plenáris ülésének zárónyilatkozata
Nemzetpolitikai tabudöntögetés - Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár előadása
Elnökségi üléssel kezdődött Temesváron a Generális Konvent tanácskozása