A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Elnökségének nyilatkozata

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Elnöksége a sajtóból értesült arról, hogy a nagyváradi önkormányzat – mindenféle előzetes egyeztetés vagy tájékoztatás nélkül – kisajátítani készül a Nagyvárad-Olaszi Református Egyházközség tulajdonában lévő mintegy kétszáz négyzetméternyi egyházi telket.

Maga a felvetés, de a módszertan is a kommunista diktatúra legsötétebb éveit idézi fel, amikor egyházunkat az államosítás során több ezer ingatlanától fosztották meg, melyeknek jelentős részét a mai napig sem kaptuk vissza. Vészesen összecseng ez a kisajátítási szándék az önkormányzat korábbi, kudarcba fulladt próbálkozásával, amikoris a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnáziumba járó magyar gyermekeket a sportpályájuktól próbálták megfosztani – pár méterrel odébb. Különös hangsúlyt kap ez a fejlemény azért is, mert a Zilahi Református Wesselényi Kollégium három évtizede húzódó visszaszolgáltatása kapcsán egyházunk püspökeit jelenleg az ügyészség vegzálja, hogy jogfosztottként mi tűnjünk bűnösnek.

Közösségi ingatlanaink visszaszerzése és ősi tulajdonunk megtartása létkérdés számunkra, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Elnöksége éppen ezért határozottan visszautasítja egyházi birtokunk kisajátításának szándékát! Az Istennek szentelt közösségi tulajdon védelmében Egyházunk kész arra, hogy tulajdonát megvédje a hazai és a nemzetközi fórumok előtt.

Nagyvárad, 2021. szeptember 2.

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Elnöksége