Az Üzenet április elsejei számából

Az egy éve elhunyt Tonk István főgondnokról emlékezik meg és az új romániai oktatási törvényről is ír az Erdélyi Református Egyházkerület lapja.

képVálasztás előtt állnak az egyházak: állami vagy felekezeti oktatás között kell választani. Az új oktatási törvényről készült összefoglaló írás az Üzenet címlapján olvasható. Ebben a témában ír cikket Bustya János lelkipásztor is tanácskozás az új tanügyi törvényről.


A nemrég megtartott bibliavasárnapra emlékezik A Szentírás üzenete című írás. Tagadás, kísértés, megtérés – erről szól egy csíkszeredai gyülekezeti tag írása. Az illető személy saját életéről, Istenhez fordulásáról vall megrázó vallomásában. Lőrincz István a Mannás kosár rovatban Ezsdrás prófétát állítja elénk, aki mindig Isten szolgálatában állt.

Az Üzenet megemlékezik az egy éve elhunyt Tonk István főgondnokról, aki a Misztótfalsui Kis Miklós Sajtóközpont igazgatója is volt.

A lapból megtudhatjuk, hogy Mályiban ülésezett a Generális Konvent, Prágában tanácskoztak az európai reformátusok, a világszövetség elnöke pedig, Jerry Pillay Debrecenbe látogatott. Beszámoló olvasható továbbá a marosludasi világimanapi rendezvényről, az Agnus rádió nyolc éves születésnapjáról.

Lapszám letöltése