Balatonfüreden találkozik a Generális Konvent Elnöksége

November 10-én és 11-én a Dunántúli Református Egyházkerület látja vendégül a Kárpát-medencei református egyházvezetők tanácskozását.
A Generális Konvent a Kárpát-medencei református egyházaknak a közös ügyek koordinálására és az egység munkálására 2004-ben létrehozott közös képviseleti testülete. Ennek ügyvivő testülete az Elnökség, melynek tagja valamennyi egyházkerület hivatalban lévő püspöke és főgondnoka. Az Elnökség évente legalább háromszor egyeztet a Kárpát-medencei református együttműködést érintő kérdésekről.

A mostani találkozó témái között költségvetési kérdések, a 2016. évi tervezett kiemelt programok, valamint a reformáció 500 éves évfordulója megünneplésével kapcsolatos tervek szerepelnek, továbbá az ügyvivő testület a Generális Konvent működésével kapcsolatos általános kérdések mellett várhatóan egy közös Kárpát-medencei lap terveiről is egyeztet majd.

MRE Kommunikációs Szolgálat