Békehullámok a Dunán

Komáromban tartották vasárnap a „Duna mente békehulláma” elnevezésű program soron következő ökumenikus ünnepi istentiszteletét. A program célja az, hogy a Duna menti országok egyházai közösen munkálkodjanak a békéért és a nemzetek közötti megértésért. A rendezvényt az „Erőszakmentes Évtized “ című program befejezéseképpen szervezték meg, amelyet az Egyházak Világtanácsa hirdetett meg 2001-ben.

Az ünnepség istentisztelettel kezdődött a komáromi evangélikus templomban, ahol Miloš Klátik, a Szlovákiai Evangélikus Egyház egyetemes püspöke hirdetett igét, majd egyházi vezetők mondtak imát.

Bölcskei Gusztáv püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke is imádkozott: „Hálát adunk Neked, szerető mennyei Atyánk, hogy a Veled és egymással való kapcsolatunkat, amit a bűnünk és hitetlenségünk megrontott és lerombolt, Jézus Krisztusban helyreállítottad. Könyörgünk Hozzád, hogy ez a legfontosabb kapocs mindenhol segítsen, ahol kísértésbe esnénk, hogy emberek, generációk, népek kapcsolatát hallgatásunkkal vagy a kimondott szavakkal és a másik érzékenységével visszaélve veszélyeztessük. Te erősítsd készségünket arra itt, a Duna mentén is, hogy egymás hangját meghalljuk és megértsük. Ahogy a folyó az egyik partról a másikra viszi hangunkat, úgy a Te Lelked vezessen minket, hogy Krisztus szövetségeseiként és követőiként őrizzük meg közösen az evangélium igazságából fakadó szabadságunkat és a minket összekötő folyót, a Dunát. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, hogy hallgasd meg imádságunkat és Lelkedet tölts ki ránk. Ámen”

kép

Az előtérben Fazekas László és Bölcskei Gusztáv püspök

A résztvevők az evangélikus templom után imakörutat tartottak a református, a római katolikus és a pravoszláv templomokban. A református templomban Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke fogadta a résztvevőket.

"Áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővizű patak." (Ám 5,24). Ez a felhívás a az „„Erőszakmentes Évtized “ vezérlő gondolata. Ez a szándéka a dunai békehullámnak is, azokban az országokban, amelyeket a Duna összeköt a Fekete-erdőtől a Fekete-tengerig.

Ahogyan a Dunán le szokott vonulni egy-egy árhullám, úgy adják át egymásnak a szomszédos országok a „stafétabotot” egy esztendőn át, hogy istentiszteleti alkalmakon, bibliaórákon, egyéb gyülekezeti rendezvényeken felhívják a figyelmet a küldetés fontosságára.

A „Duna mente békehulláma“ Württembergből, Bajorországból és Ausztriából érkezett Komáromba. A program április 20-án, Nagyszerdán Budapesten folytatódik a Deák téri evangélikus gyülekezetben. Délután három órától felekezetközi konferencia kezdődik, amelyen olyan egyházi szervezetek és szolgálatok mutatkoznak be, amelyek az erőszak leküzdésében munkálkodnak. Ezt követően este hat órakor kezdődik az ünnepi istentisztelet.

Magyarország után Romániában hívják fel a figyelmet a program fontosságára. A zárórendezvényt júliusban tartják Németországban.

forrás: ttre.hu